Nawigacja

Przedmiot działania

w okresie 1 lipca 2002 r. – 30 czerwca 2003 r.

Osoba udostępniająca: Andrzej Arseniuk

Informacja o działalności
Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
w okresie 1 lipca 2002 r. - 30 czerwca 2003 r.

SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów
Wprowadzenie

I. Informacja z wykonania budżetu
1. Ogólna charakterystyka
2. Realizacja budżetu IPN w 2002 r.
3. Realizacja budżetu IPN w I połowie 2003 r.
4. Gospodarstwo Pomocnicze

II. Główna Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
1. Prokuratorzy Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
2. Śledztwa o szczególnym ciężarze gatunkowym prowadzone przez Oddziałowe Komisje Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
2.1. Oddziałowa Komisja w Białymstoku
2.2. Oddziałowa Komisja w Gdańsku
2.3. Oddziałowa Komisja w Katowicach
2.4. Oddziałowa Komisja w Krakowie
2.5. Oddziałowa Komisja w Lublinie
2.6. Oddziałowa Komisja w Łodzi
2.7. Oddziałowa Komisja w Poznaniu
2.8. Oddziałowa Komisja w Rzeszowie
2.9. Oddziałowa Komisja w Warszawie
2.10. Oddziałowa Komisja we Wrocławiu
3. Ekspertyzy i opracowania
Załącznik: Wnioski o pomoc prawną nadesłane do Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu przez zagraniczne organy wymiaru spra-wiedliwości

III. Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów
1. Gromadzenie i opracowywanie
2. Udostępnianie zasobu archiwalnego
3. Ewidencja i informacja
4. Magazyny, reprografia, konserwacja
Załącznik: Wykaz publikacji pracowników pionu archiwalnego IPN

IV. Biuro Edukacji Publicznej
1. Wydział Badań Naukowych i Zbiorów Bibliotecznych
2. Wydział Wystaw i Edukacji Historycznej
3. Wydział Wydawnictw
4. Działalność naukowo-badawcza Oddziałowych Biur Edukacji Publicznej
1. OBEP Białystok
2. OBEP Gdańsk
3. OBEP Katowice
4. OBEP Kraków
5. OBEP Lublin
6. OBEP Łódź
87. OBEP Poznań
88. OBEP Rzeszów
89. OBEP Warszawa
10. OBEP Wrocław

Załącznik nr 1: Konferencje oraz sesje naukowe i edukacyjne zorganizowane przez Biuro Edukacji Publicznej IPN
Załącznik nr 2: Publikacje pracowników BEP 2002/2003
Załącznik nr 3: Wystawy

V. Informacja o działalności Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej

Adresy biur, oddziałów i delegatur Instytutu Pamięci Narodowej
Ogólne informacje na temat działalności oddziałów IPN

Medatdane

Data publikacji 09.02.2004
Data modyfikacji 20.07.2007
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Arseniuk
do góry