Nawigacja

Przedmiot działania

w okresie 1 lipca 2003 r. – 30 czerwca 2004 r.

Osoba udostępniająca: Andrzej Arseniuk

Informacja o działalności
Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
w okresie 1 lipca 2003 r. - 30 czerwca 2004 r.

SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów
Wprowadzenie

I. Informacja z wykonania budżetu

1. Ogólna charakterystyka
2. Realizacja budżetu IPN w 2003 r.
3. Realizacja budżetu IPN w I połowie 2004 r.
4. Gospodarstwo Pomocnicze

II. Główna Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

1. Prokuratorzy Instytutu Pamięci Narodowej-Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
2. Śledztwa o szczególnym ciężarze gatunkowym prowadzone przez poszczególne Oddziałowe Komisje Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
• Oddziałowa Komisja w Białymstoku
• Oddziałowa Komisja w Gdańsku
• Oddziałowa Komisja w Katowicach
• Oddziałowa Komisja w Krakowie
• Oddziałowa Komisja w Lublinie
• Oddziałowa Komisja w Łodzi
• Oddziałowa Komisja w Poznaniu
• Oddziałowa Komisja w Rzeszowie
• Oddziałowa Komisja w Warszawie
• Oddziałowa Komisja we Wrocławiu
3. Ekspertyzy i opracowania

III. Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów

1. Gromadzenie i opracowywanie
2. Udostępnianie zasobu archiwalnego
3. Ewidencja i informacja
4. Magazyny, reprografia, konserwacja
5. Załącznik nr 1: Sprawozdanie statystyczne z działalności
6. Załącznik nr 2: Publikacje pracowników pionu archiwalnego

IV. Biuro Edukacji Publicznej

1. Wydział Badań Naukowych i Zbiorów Bibliotecznych
2. Wydział Wystaw i Edukacji Historycznej
3. Wydział Wydawnictw
3. Działalność naukowo-badawcza Oddziałowych Biur Edukacji Publicznej
• OBEP Białymstok
• OBEP Gdańsk
• OBEP Katowice
• OBEP Kraków
• OBEP Lublin
• OBEP Łódź
• OBEP Poznań
• OBEP Rzeszów
• OBEP Warszawa
• OBEP Wrocław
4. Załącznik nr 1: Konferencje naukowe, dyskusje panelowe, sesje i spotkania edukacyjne
5. Załącznik nr 2: Publikacje pracowników naukowych BEP
6. Załącznik nr 3: Wystawy BEP o OBEP

V. Ogólne informacje o działalności oddziałów IPN

Informacja o działalności Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej

Adresy Oddziałów Instytutu Pamięci Narodowej

Medatdane

Data publikacji 22.07.2004
Data modyfikacji 20.07.2007
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Arseniuk
do góry