Nawigacja

Przedmiot działania

w okresie 1 lipca 2001 r. – 30 czerwca 2002 r.

Osoba udostępniająca: Andrzej Arseniuk

Informacja o działalności
Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
w okresie 1 lipca 2001 r. - 30 czerwca 2002 r.


SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów

Wprowadzenie

I. Informacja z wykonania budżetu

 1. Ogólna charakterystyka
 2. Realizacja budżetu IPN w 2001 r.
 3. Realizacja budżetu IPN w I połowie 2002 r.
 4. Inwestycje
 5. Załącznik nr 1. Wykonanie wydatków w 2001 r. wg klasyfikacji budżetowej

II. Główna Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

 1. Prokuratorzy Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
 2. Śledztwa o szczególnym ciężarze gatunkowym prowadzone przez poszczególne Oddziałowe Komisje Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
  • Oddziałowej Komisji w Białymstoku
  • Oddziałowej Komisji w Gdańsku
  • Oddziałowe Komisji w Katowicach
  • Oddziałowej Komisji w Krakowie
  • Oddziałowej Komisji w Lublinie
  • Oddziałowej Komisji w Łodzi
  • Oddziałowej Komisji w Poznaniu
  • Oddziałowej Komisji w Rzeszowie
  • Oddziałowej Komisji w Warszawie
  • Oddziałowej Komisji we Wrocławiu
 3. Ekspertyzy i opracowania
 4. Inne formy realizowania ustawowych zadań Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
 5. Załącznik nr 1. Wnioski o pomoc prawną nadesłane w okresie sprawozdawczym do Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu przez zagraniczne organy wymiaru sprawiedliwości oraz inne instytucje zajmujące się problematyką ścigania zbrodni nazistowskich
 6. Załącznik nr 2. Wystąpienia Głównej i Oddziałowych Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu do organów wymiaru sprawiedliwości innych państw oraz polskich placówek dyplomatycznych

III. Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów

 1. Gromadzenie i opracowywanie
 2. Udostępnianie zasobu archiwalnego
 3. Ewidencja i informacja
 4. Magazyny, reprografia, konserwacja

IV. Biuro Edukacji Publicznej

 1. Działalność naukowo-badawcza BEP
 2. Konferencje oraz sesje naukowe i popularno-naukowe
 3. Indywidualna działalność naukowa pracowników BEP
 4. Działania popularyzatorskie i edukacyjne
 5. Działalność wydawnicza BEP
 6. Działalność naukowo-badawcza Oddziałowych Biur Edukacji Publicznej
  • Oddziałowe Biuro w Białymstoku
  • Oddziałowe Biuro w Gdańsku
  • Oddziałowe Biuro w Katowicach
  • Oddziałowe Biuro w Krakowie
  • Oddziałowe Biuro Lublinie
  • Oddziałowe Biuro w Łodzi
  • Oddziałowe Biuro w Poznaniu
  • Oddziałowe Biuro w Rzeszowie
  • Oddziałowe Biuro w Warszawie
  • Oddziałowe Biuro we Wrocławiu
 7. Załącznik nr 1: Spis konferencji i sesji naukowych zorganizowanych przez Biuro Edukacji Publicznej IPN
 8. Załącznik nr 2: Spis publikacji pracowników naukowych BEP
 9. Załącznik nr 3: Wystawy zorganizowane przez BEP
 10. Załącznik nr 4: Konkursy historyczne i zbliżone formy pracy z młodzieżą organizowane przez BEP IPN w latach 2001–2002

V. Informacja o działalności Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej

Adresy Oddziałów Instytutu Pamięci Narodowej

Suplement – Działalność oddziałów Instytutu Pamięci Narodowej

Medatdane

Data publikacji 09.06.2002
Data modyfikacji 20.07.2007
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Arseniuk
do góry