Nawigacja

Instytut Pamięci Narodowej działa mając na względzie:

  • zachowanie pamięci o ogromie ofiar, strat i szkód poniesionych przez Naród Polski w latach II wojny światowej i po jej zakończeniu,
  • patriotyczne tradycje zmagań Narodu Polskiego z okupantami, nazizmem i komunizmem,
  • czyny obywateli dokonywane na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego i w obronie wolności oraz godności ludzkiej,
  • obowiązek ścigania zbrodni przeciwko pokojowi, ludzkości i zbrodni wojennych,
  • a także powinność zadośćuczynienia przez nasze państwo wszystkim pokrzywdzonym przez państwo łamiące prawa człowieka, jako wyraz przekonania, że żadne bezprawne działania państwa przeciwko obywatelom nie mogą być chronione tajemnicą ani nie mogą ulec zapomnieniu.

Instytut Pamięci Narodowej to największa w naszym kraju instytucja naukowo-badawczo-archiwalna, prowadząca badania dziejów Polski w latach 1917-1990.

 

 

Konkurs na stanowisko prezesa IPN-KŚZPNP

 

Komunikaty

Ostatnio dodane dokumenty

Ogłoszenia

do góry