Nawigacja

Przedmiot działania

Osoba udostępniająca: Barbara Niedzielko

 

Informacja o działalności
Instytutu Pamięci Narodowej
Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
w okresie 1 stycznia 2010 r. – 31 grudnia 2010 r.

SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów
Wstęp

CZĘŚĆ I
INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJI ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU

1. Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

2. Współpraca międzynarodowa Instytutu Pamięci Narodowej

3. Sekretariat Prezesa IPN

4. Główna i Oddziałowe Komisje Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 

4.1. Działalność śledcza Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 
4.2. Udział prokuratorów pionu śledczego w postępowaniu przed sądem; najważniejsze skierowane w 2010 r. akty oskarżenia i uzyskane orzeczenia
4.3. Śledztwa prowadzone w okresie sprawozdawczym budzące szerokie zainteresowanie społeczne, niezakończone wydaniem decyzji merytorycznej 

5. Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów 
5.1. Ewidencja
5.1.1. Wydział Ewidencji
5.1.2. Referaty/Sekcje Ewidencji
5.1.3. Ewidencja – dane statystyczne 

5.2. Gromadzenie, opracowywanie i obsługa magazynów
5.2.1. Wydział Gromadzenia, Opracowywania i Obsługi Magazynów
5.2.2. Referaty/Sekcje Gromadzenia, Opracowywania i Obsługi Magazynów
5.2.3. Gromadzenie, opracowywanie i obsługa magazynów – dane statystyczne

5.3. Udostępnianie i informacja naukowa
5.3.1. Wydział Udostępniania i Informacji Naukowej
5.3.2. Referaty/Sekcje Udostępniania i Informacji Naukowej 
5.3.3. Samodzielna Sekcja Realizacji Skarg, Kontroli i Analiz BUiAD
5.3.4. Udostępnianie i informacja naukowa – dane statystyczne

5.4. Obsługa bieżąca
5.4.1. Obsługa bieżąca – dane statystyczne

5.5. Badania archiwalne i edycja źródeł
5.5.1. Opracowanie wydawnictw
5.5.2. Redakcja czasopisma „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej”
5.5.3. Międzynarodowa współpraca archiwalno-historyczna
5.5.4. Współpraca z instytucjami krajowymi
5.5.5. Współpraca edytorska z jednostkami terenowymi BUiAD
5.5.6. Redakcja katalogów archiwalnych 
5.5.7. Przygotowanie wystawy „...A akta zniszczyć. Archiwalia komunistycznego aparatu represji w Polsce i innych krajach Europy”, Warszawa 7–21 października 2010 r.
5.5.8. Indywidualne prace naukowe

5.6. Działalność naukowa i popularyzatorska
5.6.1. BUiAD
5.6.2. OBUiAD w Białymstoku
5.6.3. OBUiAD w Gdańsku
5.6.4. OBUiAD w Katowicach
5.6.5. OBUiAD w Krakowie
5.6.6. OBUiAD w Lublinie
5.6.7. OBUiAD w Łodzi
5.6.8. OBUiAD w Poznaniu
5.6.9. OBUiAD w Rzeszowie
5.6.10. OBUiAD w Szczecinie
5.6.11. OBUiAD w Warszawie
5.6.12. OBUiAD we Wrocławiu
5.6.13. Delegatura w Bydgoszczy
5.6.14. Delegatura w Kielcach
5.6.15. Delegatura w Olsztynie
5.6.16. Delegatura w Opolu
5.6.17. Delegatura w Radomiu

6. Biuro Edukacji Publicznej
6.1. Działalność naukowo-badawcza
6.1.1. Ogólnopolskie projekty badawcze
6.2. Działalność popularyzatorska i edukacyjna BEP
6.2.1. Edukacja historyczna
6.2.2. Działania wystawiennicze
6.3. Działalność wydawnicza BEP

7. Biuro Lustracyjne
7.1. Wydział Ewidencji Oświadczeń Lustracyjnych, Sygnalizowania i Publikacji
7.1.1. Zadania Sekcji Ewidencji i Sygnalizowania (SEiS)
7.1.2. Zadania Sekcji Udostępniania i Publikacji
7.2. Wydział Przygotowywania i Publikowania Katalogów
7.2.1. Przygotowywanie i publikowanie katalogów w Biuletynie Informacji Publicznej IPN
7.3. Wydział Przygotowywania Postępowań Lustracyjnych
7.3.1. Sprawy zainicjowane zgodnie z treścią art. 52a pkt 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o IPN-KŚZpNP
7.3.2. Sprawy przejęte po byłym urzędzie Rzecznika Interesu Publicznego

8. Budżet
8.1. Wykonanie dochodów budżetowych
8.2. Wykonanie wydatków budżetowych
8.2.1. Dotacje
8.2.2. Świadczenia na rzecz osób fi zycznych
8.2.3. Wydatki bieżące
8.2.4. Wydatki majątkowe
8.3. Zatrudnienie

9. Gospodarstwo Pomocnicze IPN–KŚZpNP

CZĘŚĆ II
ANEKS DO INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJI ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU


Załącznik nr 1: Wydawnictwa 

Załącznik nr 2: Publikacje pracowników IPN

Załącznik nr 3: Wystawy

Załącznik nr 4: Konferencje. Sesje naukowe i popularnonaukowe

Załącznik nr 5: Spotkania Klubów im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w roku 2010

CZĘŚĆ III
WYDAWNICTWA IPN W ROKU 2010

Medatdane

Data publikacji 13.04.2011
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Barbara Niedzielko
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Niedzielko
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Niedzielko
do góry