Nawigacja

Przedmiot działania

w okresie 1 stycznia 2009 r. – 31 grudnia 2009 r.

Osoba udostępniająca: Barbara Niedzielko

Informacja o działalności
Instytutu Pamięci Narodowej
Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
w okresie 1 stycznia 2009 r. – 31 grudnia 2009 r.

SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów
Wstęp

Część I
INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJI ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU

1. Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu

2. Współpraca międzynarodowa Instytutu Pamięci Narodowej

3. Wybrane inicjatywy Instytutu Pamięci Narodowej w ramach obchodów rocznic przypadających w 2009 r.

4. Sekretariat Prezesa IPN

5. Główna i Oddziałowe Komisje Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu

5.1. Działalność śledcza Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 
5.2. Kierunki działalności śledczej, jej problemy i ograniczenia
5.3. Udział prokuratorów pionu śledczego w postępowaniu przed sądem; najważniejsze skierowane w 2009 r. akty oskarżenia i uzyskane orzeczenia
5.4. Śledztwa prowadzone w okresie sprawozdawczym, budzące szerokie zainteresowanie społeczne, niezakończone wydaniem decyzji merytorycznej

6. Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów
6.1. Ewidencja
6.1.1. Wydział Ewidencji
6.1.2. Referaty/Sekcje Ewidencji
6.1.3. Ewidencja – dane statystyczne
6.2. Gromadzenie, opracowywanie i obsługa magazynów
6.2.1. Wydział Gromadzenia, Opracowywania i Obsługi Magazynów
6.2.2. Referaty/Sekcje Gromadzenia, Opracowywania i Obsługi Magazynów
6.2.3. Gromadzenie, opracowywanie i obsługa magazynów – dane statystyczne
6.3. Udostępnianie i informacja naukowa
6.3.1. Wydział Udostępniania i Informacji Naukowej
6.3.2. Referaty/Sekcje Udostępniania i Informacji Naukowej
6.3.3. Udostępnianie i informacja naukowa – dane statystyczne
6.4. Obsługa bieżąca
6.4.1. Obsługa bieżąca – dane statystyczne
6.5. Badania archiwalne i edycja źródeł
6.5.1. Opracowanie wydawnictw źródłowych
6.5.2. Redakcja czasopisma „Przegląd Archiwalny Instytutu Pamięci Narodowej”
6.5.3. Informator o zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej
6.5.4. Współpraca archiwalno-historyczna z archiwum SB Ukrainy
6.5.5. Redakcja katalogów archiwalnych
6.5.6. Współpraca edytorska z jednostkami terenowymi BUiAD
6.5.7. Indywidualne prace naukowe
6.6. Działalność naukowa i popularyzatorska
6.6.1. BUiAD
6.6.2. OBUiAD w Białymstoku
6.6.3. OBUiAD w Gdańsku
6.6.4. OBUiAD w Katowicach
6.6.5. OBUiAD w Krakowie
6.6.6. OBUiAD w Lublinie
6.6.7. OBUiAD w Łodzi
6.6.8. OBUiAD w Poznaniu
6.6.9. OBUiAD w Rzeszowie
6.6.10. OBUiAD w Szczecinie
6.6.11. OBUiAD w Warszawie
6.6.12. OBUiAD we Wrocławiu
6.6.13. Delegatura w Bydgoszczy
6.6.14. Delegatura w Kielcach
6.6.15. Delegatura w Olsztynie
6.6.16. Delegatura w Opolu
6.6.17. Delegatura w Radomiu

7. Biuro Edukacji Publicznej
7.1. Działalność naukowo-badawcza
7.1.1. Ogólnopolskie projekty badawcze
7.2. Działalność z zakresu wystawiennictwa i edukacji historycznej
7.2.1. Działania popularyzatorskie i edukacyjne
7.2.2. Działania wystawiennicze, współpraca z mediami
7.3. Wydział Wydawnictw

8. Biuro Lustracyjne
8.1. Wydział Ewidencji Oświadczeń Lustracyjnych, Sygnalizowania i Publikacji
8.1.1. Zadania Sekcji Ewidencji i Sygnalizowania
8.1.2. Zadania Sekcji Udostępniania i Publikacji
8.2. Wydział Przygotowywania i Publikowania Katalogów
8.2.1. Przygotowywanie i publikowanie katalogów w Biuletynie Informacji Publicznej IPN
8.3. Wydział Przygotowywania Postępowań Lustracyjnych
8.3.1. Sprawy zainicjowane zgodnie z treścią art. 52a pkt 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o IPN-KŚZpNP
8.3.2. Sprawy przejęte po byłym urzędzie Rzecznika Interesu Publicznego

9. Budżet
9.1. Wykonanie dochodów budżetowych
9.2. Wykonanie wydatków budżetowych
9.2.1. Dotacje
9.2.2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych
9.2.3. Wydatki bieżące
9.2.4. Wydatki majątkowe
9.3. Wykonanie wydatków niewygasających (wydatki z 2008 r.)
9.4. Zatrudnienie

10. Gospodarstwo Pomocnicze IPN

Część II
ANEKS DO INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ – KOMISJI ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2009 r.


Załącznik nr 1: Informacje o śledztwach prowadzonych w 2009 r. w poszczególnych oddziałowych komisjach
1. Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku
2. Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku
3. Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach
4. Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie
5. Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Lublinie
6. Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi
7. Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu
8. Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie
9. Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie
10. Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie
11. Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wrocławiu

Załącznik nr 2: Wydawnictwa

Załącznik nr 3: Publikacje pracowników IPN

Załącznik nr 4: Konferencje, Sesje Naukowe i Popularnonaukowe

Załącznik nr 5: Wystawy

Załącznik nr 6: Spotkania Klubów im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w 2009 r.

Część III
WYDAWNICTWA IPN W ROKU 2009

Medatdane

Data publikacji 19.04.2010
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Barbara Niedzielko
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Niedzielko
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Niedzielko
do góry