Nawigacja

Archiwalne ogłoszenia o pracę

IPN-KŚZpNP z siedzibą w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko: od INSPEKTORA do SPECJALISTY w sekretariacie GŁÓWNEJ KOMISJI ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU, na czas określony od dnia 01.04-30.12.2015 r., na podstawie umowy o zastępstwo.

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 27.03.2015 Rejestr zmian

Zakres obowiązków:

 • zapewnienie sprawnego obiegu korespondencji urzędowej w tym obsługa systemu komputerowego Kancelaria;
 • redagowanie pism urzędowych oraz ich gromadzenie i przechowywanie zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną;
 • przygotowywanie dokumentów urzędowych do przekazania do archiwum zakładowego.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie minimum średnie;
 • minimum rok doświadczenia zawodowego na stanowisku sekretarki lub pracownika administracyjno – biurowego sektora finansów publicznych;
 • znajomość ustawy o IPN, ustawy o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944 – 1990 osób pełniących funkcje publiczne oraz  znajomość przepisów kancelaryjnych;
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych;
 • umiejętność obsługi komputera w systemie MS Office oraz innych urządzeń biurowych;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność redagowania pism urzędowych.

Wymagania pożądane:

 • znajomość programów komputerowych – kancelaryjnych oraz obiegu korespondencji   urzędowej;
 • ukończone kursy i szkolenia związane z tematyką zadań związanych z pracą na tym stanowisku;
 • dyspozycyjność i wysoka kultura osobista.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 15.04.2015 r. swojego CV, listu motywacyjnego, kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe oraz podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w związku z procesem rekrutacji na wolne stanowisko pracy, w trybie określonym w ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na adres:

Instytut Pamięci Narodowej, Wydział Kadr,

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa.

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Przyjmujemy tylko kserokopie dokumentów.

Medatdane

Data publikacji 27.03.2015
Data modyfikacji 27.07.2015
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kopeć
do góry