Nawigacja

Archiwalne ogłoszenia o pracę

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej- KŚZpNP w Rzeszowie ogłasza nabór na stanowisko od referenta do starszego inspektora w Referacie Prawno-Organizacyjnym

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 19.03.2015 Rejestr zmian

 1. Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku:
 • zapewnienie sprawnego obiegu korespondencji urzędowej w tym obsługa systemu komputerowego Kancelaria;
 • prowadzenie kalendarza spotkań dyrektora Oddziału;
 • organizacja spotkań dyrektora Oddziału;
 • redagowanie pism urzędowych oraz ich gromadzenie i przechowywanie zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną;
 • przygotowywanie dokumentów urzędowych do przekazania do archiwum zakładowego.

2) Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 • wykształcenie wyższe humanistyczne;
 • minimum rok doświadczenia zawodowego na stanowisku sekretarki lub pracownika administracyjno–biurowego w jednostkach sektora finansów publicznych potwierdzony dokumentami m. in. świadectwa pracy, zaświadczenia;
 • znajomość ustawy o IPN, ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów oraz  znajomość przepisów kancelaryjnych;
 • umiejętność obsługi komputera w systemie MS Office oraz innych urządzeń biurowych;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność redagowania pism urzędowych.

3) Wymagania pożądane związane ze stanowiskiem:

 • znajomość programów komputerowych – kancelaryjnych oraz obiegu korespondencji urzędowej;
 • ukończone kursy i szkolenia związane z tematyką zadań związanych z pracą na tym stanowisku;
 • dyspozycyjność i wysoka kultura osobista.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 31.03.2015 r. swojego CV, listu motywacyjnego, kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe oraz podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w  związku z procesem rekrutacji na wolne stanowisko pracy, w trybie określonym w ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926) na adres:

 

Oddział  Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie, „ Kadry”
ul. Słowackiego 18, 35-060 Rzeszów

 

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, dokumenty niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Przyjmujemy tylko kserokopie dokumentów.

Medatdane

Data publikacji 19.03.2015
Data modyfikacji 20.03.2015
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kopeć
do góry