Nawigacja

Archiwalne ogłoszenia o pracę

Instytut Pamięci Narodowej – KŚZpNP z siedzibą w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko: OD INSPEKTORA DO STARSZEGO SPECJALISTY W SAMODZIELNEJ SEKCJI DS. BEZPIECZEŃSTWA TELEINFORMATYCZNEGO W BIURZE OCHRONY

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 18.05.2015 Rejestr zmian

Zakres obowiązków:

 • rozwijanie standardów bezpieczeństwa informacji,
 • prowadzenie przedsięwzięć związanych z wdrażaniem standardów bezpieczeństwa w zgodzie z rodziną norm ISO 27000,
 • udział w prowadzeniu kontroli dokumentacji systemów teleinformatycznych,
 • udział w prowadzeniu analiz ryzyka,
 • udział w opracowywaniu wewnętrznych procedur bezpieczeństwa, opiniowanie innych dokumentów,
 • prowadzenie szkoleń wewnętrznych z zakresu bezpieczeństwa informacji,
 • udział w prowadzeniu okresowego audytu bezpieczeństwa informacji.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe techniczne, preferowane informatyczne lub w trakcie ostatniego roku studiów,
 • znajomość rodziny norm ISO 27000,
 • znajomość standardów zarządzania ryzykiem wg normy ISO 27005,
 • umiejętność formułowania wymagań bezpieczeństwa dla systemów teleinformatycznych zgodnie z wymogami norm,
 • znajomość technologii zabezpieczania systemów teleinformatycznych ,
 • znajomość przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem informacji,
 • obywatelstwo polskie,
 • znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

Wymagania pożądane:

 • doświadczenie w zarządzaniu projektami, praktyczna znajomość wybranego standardu lub dobrych praktyk,
 • doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z bezpieczeństwem IT,
 • doświadczenie w pracy w IT,
 • umiejętności komunikatywne, w tym prowadzenie szkoleń.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 1 czerwca 2015 r. swojego CV, listu motywacyjnego, kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe oraz podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w związku z procesem rekrutacji na wolne stanowisko pracy, w trybie określonym w ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.  2014 r.  poz. 1182 z późn. zm.) na adres:

Instytut Pamięci Narodowej, Wydział Kadr,

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa.

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Przyjmujemy tylko kserokopie dokumentów.

Medatdane

Data publikacji 18.05.2015
Data modyfikacji 08.06.2015
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kopeć
do góry