Nawigacja

Archiwalne ogłoszenia o pracę

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z siedzibą w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko: od INSPEKTORA do SPECJALISTY w Samodzielnej Sekcji Kontaktów Międzynarodowych w BIURZE PREZESA

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 16.03.2015 Rejestr zmian

Zakres obowiązków:

 • koordynowanie i organizacja wyjazdów, przyjazdów i spotkań związanych z aktywnością międzynarodową IPN
 • wykonywanie tłumaczeń ustnych i pisemnych z języka angielskiego i niemieckiego 
 • opieka nad anglojęzyczną stroną internetową IPN
 • prowadzenie baz danych związanych z pracą sekcji.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe, preferowane: filologia germańska, lingwistyka stosowana
 • znajomość dwóch języków: niemieckiego i angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację ustną i pisemną
 • doświadczenie w tłumaczeniu ustnym i pisemnym  
 • minimum roczne doświadczenie w pracach organizacyjnych dotyczących wyjazdów, spotkań
 • obywatelstwo polskie
 • znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

Wymagania pożądane:

 • znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office
 • komunikatywność, słowność, samodzielność, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole
 • dobra znajomość problematyki, którą zajmuje się IPN
 • zainteresowanie historią najnowszą.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 30.03.2015 r. swojego CV, listu motywacyjnego, kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe oraz podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w związku z procesem rekrutacji na wolne stanowisko pracy, w trybie określonym w ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na adres:

Instytut Pamięci Narodowej, Wydział Kadr,

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa.

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Przyjmujemy tylko kserokopie dokumentów.

Medatdane

Data publikacji 16.03.2015
Data modyfikacji 13.03.2015
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kopeć
do góry