Nawigacja

Archiwalne ogłoszenia o pracę

Instytut Pamięci Narodowej – KŚZpNP z siedzibą w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko: KIEROWCY SAMOCHODU OSOBOWEGO w BIURZE ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZYM

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 02.02.2015 Rejestr zmian

Zakres obowiązków:

 • przewóz osób i rzeczy według potrzeb pracodawcy,
 • obsługa codzienna i utrzymanie pojazdu w czystości,
 • przestrzeganie terminów przeglądów technicznych, gwarancyjnych i okresowych,
 • czytelne, rzetelne i bieżące wypełnianie kart drogowych,
 • inne czynności niezbędne do wykonywania zadań służbowych lub zapewnienia bezpieczeństwa przewożonych osób, rzeczy i pojazdu w tym fizyczne czynności załadunkowe i rozładunkowe.

Wymagania niezbędne:

 • prawo jazdy minimum kategorii ,,B”,
 • wykształcenie średnie
 • doświadczenie zawodowe minimum 4 lata jako kierowca,
 • podstawowa znajomość budowy i zasad eksploatacji pojazdów,
 • bardzo dobra znajomość topografii Warszawy,
 • dyspozycyjność oraz umiejętność pracy w zespole,
 • wysoka kultura osobista,
 • komunikatywność,
 • obywatelstwo polskie,
 • znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

Wymagania pożądane:

 • doświadczenie w prowadzeniu samochodów dostawczych,
 • znajomość ustawy o czasie pracy kierowców,
 • aktualne badania lekarskie i psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
 • miejsce zamieszkania na terenie  m. st. Warszawy,
 • podstawowa znajomość języka angielskiego lub niemieckiego.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia   16 lutego   2015 r. swojego CV, listu motywacyjnego, kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe oraz podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w związku z procesem rekrutacji na wolne stanowisko pracy, w trybie określonym w ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na adres:

Instytut Pamięci Narodowej, Wydział Kadr,

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa.

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Przyjmujemy tylko kserokopie dokumentów.

Medatdane

Data publikacji 02.02.2015
Data modyfikacji 17.02.2015
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kopeć
do góry