Nawigacja

Archiwalne ogłoszenia o pracę

Instytut Pamięci Narodowej – KŚZpNP z siedzibą w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko: od REFERENTA PEŁNIĄCEGO CZYNNOŚCI WARTOWNIKA do INSPEKTORA PEŁNIĄCEGO CZYNNOŚCI STARSZEGO WARTOWNIKA w BIURZE OCHRONY

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 02.02.2015 Rejestr zmian

Zakres obowiązków:

 • realizacja zadań ochronnych w Służbie Ochrony IPN w obiektach Instytutu na terenie Warszawy zgodnie z planami ochrony obiektów,
 • obsługa systemów zabezpieczeń technicznych oraz systemów przeciwpożarowych w wymaganym zakresie.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie minimum średnie,
 • zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,
 • posiadanie aktualnych badań lekarskich i psychologicznych,
 • legitymacja osoby dopuszczonej do posiadania broni z uprawnieniami „B’’,
 • dobra znajomość obsługi komputera,
 • dyspozycyjność oraz umiejętność  pracy w zespole,
 • znajomość zasad oraz umiejętność posługiwania się bronią palną bojową, pistoletem maszynowym, przedmiotami przeznaczonymi do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej oraz środkami przymusu bezpośredniego,
 • obywatelstwo polskie,
 • znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

Wymagania pożądane:

 • prawo jazdy kat. „B”,
 • ukończony kurs pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego,
 •  poświadczenie bezpieczeństwa osobowego,
 • wysoka kultura osobista,
 • komunikatywność.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 16 lutego 2015 r. swojego CV, listu motywacyjnego, kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe oraz podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w związku z procesem rekrutacji na wolne stanowisko pracy, w trybie określonym w ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na adres:

Instytut Pamięci Narodowej, Wydział Kadr,

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa.

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Przyjmujemy tylko kserokopie dokumentów.

Medatdane

Data publikacji 02.02.2015
Data modyfikacji 17.02.2015
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kopeć
do góry