Nawigacja

Archiwalne ogłoszenia o pracę

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy – INFORMATYKA/STARSZEGO INFORMATYKA ½ ETATU w REFERACIE PRAWNO - ORGANIZACYJNYM w Instytucie Pamięci Narodowej – KŚZpNP z siedzibą w Łodzi

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć

Nabór na stanowisko informatyka/starszego informatyka (½ etatu) w Referacie Prawno-Organizacyjnym Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi ogłoszono 13 stycznia 2014 r. w drodze otwartego postępowania kwalifikacyjnego, prowadzonego na podstawie publicznego ogłoszenia na stronach internetowych IPN oraz na łamach lokalnej prasy. Termin przesyłania dokumentów upłynął 24 stycznia 2014 r.
Wpłynęły 4 aplikacje.

Postępowanie kwalifikacyjne składało się z trzech etapów:

  1. Wstępnej oceny ofert.
  2. Rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.
  3. Wyboru kandydata.

W wyniku analizy ofert (I etap) Komisja wytypowała 3 kandydatów, którzy spełniali w największym zakresie niezbędne wymagania zawarte w opisie stanowiska pracy. Osoby te zaproszono na rozmowy kwalifikacyjne (II etap), które odbyły się 11 oraz 12 lutego 2014 r.

Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych Komisja zaproponowała zatrudnienie (III etap) jednemu z kandydatów. Jednakże po dokonanym wyborze nie doszło do ostatecznego porozumienia.

W toku przeprowadzonego postępowania nie wyłoniono kandydata do zatrudnienia.

Medatdane

Data publikacji 21.02.2014
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
do góry