Nawigacja

Archiwalne ogłoszenia o pracę

Wynik naboru na wolne stanowisko archiwisty w Oddziałowym Biurze Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN-KŚZpNP w Gdańsku

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć

Nabór na stanowisko archiwisty w Oddziałowym Biurze w Oddziałowym Biurze Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN-KŚZpNP w Gdańsku ogłoszono 31 października 2013 r. w drodze otwartego postępowania kwalifikacyjnego, prowadzonego na podstawie publicznego ogłoszenia na stronie internetowej IPN oraz  portalu Trójmiasto.pl. oraz  na łamach Ratusza- Informacji Rady i Prezydenta Miasta Gdyni. Termin przesyłania dokumentów upłynął 15 listopada 2013 r. Wpłynęło 67 aplikacji.

Postępowanie kwalifikacyjne składało się z  trzech etapów:

  1. Wstępnej oceny ofert
  2. Rozmowy Kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami
  3. Wyboru kandydata

W wyniku analizy ofert (I etap) Komisja wytypowała 25 osób, którzy w największym stopniu spełniali wymagania zawarte w opisie stanowiska pracy. Osoby te zaproszono na rozmowę kwalifikacyjną (II etap), która odbyła się w dniach 19-22 listopada 2013 r.

 Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych Komisja zaproponowała zatrudnienie Pani Marcie Szaduro.

Medatdane

Data publikacji 22.11.2013
Data modyfikacji 04.02.2014
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kopeć
do góry