Nawigacja

Archiwalne ogłoszenia o pracę

Wynik naboru na wolne stanowisko od archiwisty do kustosza archiwalnego - 2 etaty w Oddziałowym Biurze Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN-KŚZpNP w Warszawie

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć

Nabór na stanowisko od archiwisty do kustosza archiwalnego w Oddziałowym Biurze w Oddziałowym Biurze Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN-KŚZpNP w Warszawie ogłoszono dnia 12 listopada 2013 r. w drodze otwartego postępowania kwalifikacyjnego, prowadzonego na podstawie publicznego ogłoszenia w prasie i na stronie internetowej IPN. Termin składania dokumentów upłynął  dnia 22 listopada 2013 r. Wpłynęły 184 oferty.

Postępowanie kwalifikacyjne składało się z trzech etapów:

1.      wstępnej analizy dokumentów,

2.      rozmowy kwalifikacyjnej,

3.      wyboru kandydata.

W wyniku analizy ofert (1 etap) Komisja wytypowała 18 kandydatów, którzy w największym stopniu spełnili wymagania zawarte w ogłoszeniu. Osoby te zaproszono na rozmowę kwalifikacyjną (2 etap), która odbyła się dnia  5 grudnia 2013 r.

Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych Komisja zaproponowała zatrudnienie Pani Marlenie Bijak i Panu Michałowi Kaca.

Medatdane

Data publikacji 11.12.2013
Data modyfikacji 04.02.2014
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kopeć
do góry