Nawigacja

Archiwalne ogłoszenia o pracę

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Warszawie Ogłasza nabór na stanowisko: od archiwisty do kustosza archiwalnego- 2 etaty w Oddziałowym Biurze Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kapuza

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Warszawie

Oddział w Warszawie

Ogłasza nabór na stanowisko:

od archiwisty do kustosza archiwalnego- 2 etaty

w Oddziałowym Biurze Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów

 

Zakres obowiązków:1 etat

- wykonywanie zadań z zakresu reprografii, skanowanie dokumentów,

- konserwacja/opracowanie techniczne materiałów archiwalnych,

- wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych w tym: praca w Czytelni Akt Jawnych w systemie dwuzmianowym, obsługa wnioskodawców, tworzenie elektronicznych pomocy archiwalnych,

Zakres obowiązków: 2 etat

- realizacja wniosków różnych kategorii oparciu o stosowne ustawy i zarządzenia

- prowadzenie kwerend archiwalnych, obsługa petentów w czytelni akt jawnych
 

- archiwizacja dokumentacji spraw zakończonych

 

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe o kierunku historia specjalność archiwalna, lub innym kierunku humanistycznym,

- znajomość ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 r.-1990 r. oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,

- biegła znajomość obsługi komputera, zwłaszcza programów: Access, Excel, Adobe Acrobat, Adobe Photoshop, Gimp,

 

Wymagania pożądane:

- podstawowa wiedza z zakresu działalności IPN,

- wiedza z zakresu historii najnowszej,

- wysoka kultura osobista,

- języki: j. niemiecki, j. rosyjski,

- podstawowa znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego,

- doświadczenie w pracy archiwalnej.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 22 listopada 2013 r. swojego CV, listu  motywacyjnego, kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe oraz podpisanego oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w związku z procesem rekrutacji na  wolne stanowisko pracy, w trybie określonym w ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na adres:

 

Instytut Pamięci Narodowej
Oddział w Warszawie

ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

z dopiskiem - rekrutacja OBUiAD

Oferty przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane. Zastrzegamy prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Medatdane

Data publikacji 12.11.2013
Data modyfikacji 11.12.2013
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kapuza
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kapuza
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kopeć
do góry