Nawigacja

Archiwalne ogłoszenia o pracę

IPN- KŚZpNP w Oddział Rzeszowie ogłasza nabór na stanowisko referenta w Referacie Edukacji Historycznej Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Rzeszowie w wymiarze pełnego etatu

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć

Oczekiwania wobec kandydata

niezbędne:

 • wykształcenie wyższe magisterskie, kierunek historia ze specjalizacją nauczycielską
 • wykształcenie minimum średnie ekonomiczne
 • umiejętność obsługi kasy fiskalnej
 • znajomość najnowszej historii Polski
 • obywatelstwo polskie

pożądane:

 • biegła obsługa programów pakietu Microsoft Office
 • obsługa programów do grafiki komputerowej oraz składu i łamania publikacji ( Adobe Photoshop, Adobe InDesign)
 • dobra znajomość języka angielskiego 

zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku ( m.in.):

 • prowadzenie zajęć edukacyjnych: lekcji, prelekcji, warsztatów, gier dla młodzieży
 • przygotowywanie i prowadzenie konkursów,  rajdów, pokazów filmowych
 • wystąpienia dla mediów
 • pomoc przy przewozie i montażu wystaw
 • nagrywanie rozmów ze świadkami historii oraz dokumentowanie wydarzeń kamerą i aparatem fotograficznym
 • sprzedaż i rozdział wydawnictw oraz prowadzenie magazynu

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 18.11.2013 r. swojego CV, listu motywacyjnego, kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe oraz podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w  związku z procesem rekrutacji na wolne stanowisko pracy, w trybie określonym w ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926) na adres:

 Instytut Pamięci Narodowej- KŚZpNP Oddział Rzeszowie, ul. Słowackiego 18,

35-060 Rzeszów, z dopiskiem „KADRY”.

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, dokumenty niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Przyjmujemy tylko kserokopie dokumentów.

Medatdane

Data publikacji 05.11.2013
Data modyfikacji 22.11.2013
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kopeć
do góry