Nawigacja

Archiwalne ogłoszenia o pracę

Oddział IPN - KŚZpNP w Gdańsku ogłasza konkurs na stanowisko archiwisty w Biurze Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów w Oddziale IPN KŚZpNP w Gdańsku w Referacie Gromadzenia, Opracowywania i Obsługi Magazynów 1 etat, miejsce pracy: Gdańsk

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć

Oczekiwania wobec kandydata niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe z zakresu historii ze specjalnością archiwalną lub wyższe archiwistyczne
 • Dobra umiejętność obsługi komputera
 • Znajomość historii Polski po 1945 roku

Pożądane:

 •  Wiedza z zakresu historii najnowszej ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych ze strukturą UB/SB oraz metodami i techniką pracy operacyjnej, wiedza z zakresu archiwistyki , podstawowa wiedza z zakresu działalności IPN;
 • Doświadczenie w pracy archiwalnej;

Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku:

 • Udział w wykonywaniu zadań w zakresie przejmowania akt do zasobu archiwalnego
 • Obsługa bieżąca magazynów archiwalnych
 • Porządkowanie i archiwalne opracowanie dokumentów
 • Digitalizacja zasobu archiwalnego
 • Konserwacja dokumentów
 • Tworzenie pomocy archiwalnych w formie inwentarzy, w tym inwentarzy elektronicznych
 • Przeprowadzenie skontrum zasobu archiwalnego
 • Wykonywanie zadań z zakresu reprografii

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 15.11.2013 r.CV, listu motywacyjnego oraz podpisanie oświadczenia o wyrażeniu zgody a przetwarzanie danych osobowych, w związku z procesem rekrutacji na wolne stanowisko pracy, w trybie określonym w ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 .Nr 101, poz.926 z późn. zm.) na adres:

marzena.kruk@ipn.gov.pl

lub pocztą na adres:

OBUiAD IPN KŚZpNP

ul. Polanki 124

80-308 Gdańsk

 

Ponadto informujemy, ze w przypadku utworzenia dodatkowego etatu na podobne stanowisko w terminie 6 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia niniejszego naboru, bądź też zwolnienia się takiego etatu w tym terminie, przeprowadzona rekrutacja będzie stanowiła podstawę do wyboru nowego kandydata do pracy. Aplikacje osób nie spełniających wyżej przedstawionych wymagań nie będą brane pod uwagę podczas rekrutacji.

Medatdane

Data publikacji 31.10.2013
Data modyfikacji 22.11.2013
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kopeć
do góry