Nawigacja

Archiwalne ogłoszenia o pracę

Wynik naboru na stanowisko inspektora/ st. inspektora w Oddziałowym Biurze Edukacji Publicznej IPN w Gdańsku

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć

Nabór na stanowisko inspektora w Oddziałowym Biurze Edukacji Publicznej w Gdańsku ogłoszono 23 sierpnia 2013r. w drodze otwartego postępowania kwalifikacyjnego, prowadzonego na podstawie publicznego ogłoszenia na stronie internetowej IPN,  portalu Trójmiasto.pl oraz  na łamach Ratusza- Informacji Rady i Prezydenta Miasta Gdyni. Termin przesyłania dokumentów upłynął 06 września 2013 r. Wpłynęły 32 aplikacje.
Postępowanie kwalifikacyjne składało się z trzech etapów:

- I Wstępnej oceny ofert

- II Rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami

- III Wyboru kandydata

W wyniku analizy ofert (I etap) Komisja wytypowała 9 kandydatów, którzy w największym stopniu spełniali wymagania zawarte w opisie stanowiska pracy. Osoby te zaproszono na rozmowy kwalifikacyjne (II etap), które odbyły się w dniach: 30.09-02.10.2013 r.
Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych Komisja zaproponowała zatrudnienie Pana Przemysława Szloska.

Medatdane

Data publikacji 08.10.2013
Data modyfikacji 22.11.2013
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kopeć
do góry