Nawigacja

Archiwalne ogłoszenia o pracę

Instytut Pamięci Narodowej – KŚZpNP z siedzibą w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko: INSPEKTORA w Wydziale Edukacji Historycznej w BIURZE EDUKACJI PUBLICZNEJ

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć

Zakres obowiązków:

  • wykonywanie zadań merytorycznych i organizacyjnych związanych przede wszystkim z katalogowaniem, dokumentacją, przetwarzaniem oraz przygotowywaniem do celów dydaktycznych materiałów wytworzonych przez Sekcję Notacji i Opracowań Multimedialnych
  • wspieranie pracowników Sekcji w prowadzonej działalności merytorycznej oraz działaniach dotyczących organizacji przedsięwzięć zewnętrznych.

Wymagania niezbędne:

  • wykształcenie wyższe humanistyczne (preferowane kierunki o charakterze historycznym: historia, archeologia, historia sztuki)
  • doświadczenie w katalogowaniu i opracowywaniu materiałów multimedialnych o charakterze historycznym oraz w projektach polegających na pozyskiwaniu i dokumentowaniu relacji świadków historii
  • obywatelstwo polskie
  • znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

Wymagania pożądane:

  • wskazana znajomość języka  angielskiego i podstawowe doświadczenie w zakresie montowania materiałów filmowych, a także doświadczenie w pracy państwowych instytucji prowadzących historyczną edukację poza szkolną.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 07.10.2013 r. swojego CV, listu motywacyjnego, kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe oraz podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w związku z procesem rekrutacji na wolne stanowisko pracy, w trybie określonym w ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na adres:

Instytut Pamięci Narodowej, Wydział Kadr,

ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa.

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Przyjmujemy tylko kserokopie dokumentów.

Medatdane

Data publikacji 23.09.2013
Data modyfikacji 08.10.2013
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kopeć
do góry