Nawigacja

Archiwalne ogłoszenia o pracę

Wynik naboru na stanowisko od inspektora do specjalisty w Referacie Edukacji Historycznej Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Szczecinie

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć

Nabór na stanowisko od inspektora do specjalisty w Referacie Edukacji Historycznej Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Szczecinie ogłoszono  25 lipca 2013 r. w drodze otwartego postępowania kwalifikacyjnego, prowadzonego na podstawie publicznego ogłoszenia na stronie internetowej IPN. W terminie wpłynęły 43  aplikacje. Postępowanie kwalifikacyjne składało się z trzech etapów:

1. Wstępnej oceny ofert.
2. Rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami
3. Wyboru kandydata.

W wyniku analizy ofert (I etap) Komisja wytypowała 13 kandydatów, którzy w największym stopniu spełniali niezbędne wymagania zawarte w opisie stanowiska pracy. Osoby te zaproszono na rozmowy kwalifikacyjne (II etap), które odbyły się 9 października 2013 r.

Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych Komisja zaproponowała zatrudnienie panu Mateuszowi Lipko.

Medatdane

Data publikacji 10.10.2013
Data modyfikacji 22.11.2013
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kopeć
do góry