Nawigacja

Archiwalne ogłoszenia o pracę

Wynik naboru na stanowisko informatyka w Delegaturze IPN w Bydgoszczy

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć

Nabór na stanowisko informatyki w Delegaturze IPN w Bydgoszczy ogłoszono 28 lutego 2013r. w drodze otwartego postępowania kwalifikacyjnego prowadzonego na podstawie publicznego ogłoszenia na stronie internetowej IPN i w bydgoskiej prasie lokalnej. Termin przesyłania dokumentów upłynął  15 marca 2013 r.  W terminie wpłynęło 18 aplikacji.

Postępowanie kwalifikacyjne składało się z 3 etapów:

I Wstępna ocena ofert

II Rozmowy kwalifikacyjne

III Wybór kandydata

W wyniku analizy ofert (I etap) Komisja wytypowała 6 kandydatów, których oferty spełniały wymagane oczekiwania zawarte w ogłoszeniu. Osoby te zaproszono na rozmowy kwalifikacyjne (II etap) w dniu 26 marca.

Największą ilość punktów uzyskał Pan Bartosz Całczyński.

Medatdane

Data publikacji 08.04.2013
Data modyfikacji 02.07.2013
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kopeć
do góry