Nawigacja

Archiwalne ogłoszenia o pracę

Instytut Pamięci Narodowej – KŚZpNP Oddział w KrAKOWIE poszukuje: osoby na stanowisko specjalisty w Oddziałowym Biurze Edukacji Publicznej

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć

Zakres obowiązków:

 • organizacja i prowadzenie zajęć dla uczniów (wszystkie poziomy nauczania)
 • udział i prowadzenie oddziałowych i ogólnopolskich projektów edukacyjnych
 • koordynacja projektu „Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX w.”
 • organizacja wypraw i objazdów naukowych w kraju i na wschodzie
 • tworzenie i wdrażanie nowych projektów edukacyjnych
 • organizacja i prowadzenie konkursów edukacyjnych
 • opracowywanie materiałów edukacyjnych
 • organizacja konferencji
 • nagrywanie relacji świadków historii

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe magisterskie historyczne
 • bardzo dobra znajomość historii Polski XX w.
 • minimum 5 lat doświadczenia z zakresu nauczania w szkole podstawowej lub średniej
 • bardzo dobra znajomość szkolnych programów nauczania oraz podstawy programowej z zakresu historii oraz wiedzy o społeczeństwie
 • dobra znajomość języka rosyjskiego
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office)

Wymagania pożądane:

 • doktorat w zakresie nauk humanistycznych
 • doświadczenie w organizacji wyjazdów edukacyjnych na Litwie, Białorusi i Ukrainie
 • doświadczenie w organizacji rajdów i konkursów dla młodzieży
 • umiejętność tworzenia projektów edukacyjnych
 • doświadczenie w dziedzinie wystąpień publicznych
 • umiejętność pracy w zespole

   Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 28.05.2013 r. swojego CV, listu motywacyjnego, kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe oraz podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w związku z procesem rekrutacji na wolne stanowisko pracy, w trybie określonym w ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na adres:

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie - 31-012 Kraków, ul. Reformacka 3

   Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Oferty można składać również osobiście w siedzibie oddziału. Dodatkowe informacje można uzyskać w godzinach od 8:00 do 16:00 telefonicznie pod numerem 12 421 19 61 w. 136.

Medatdane

Data publikacji 15.05.2013
Data modyfikacji 02.07.2013
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kopeć
do góry