Nawigacja

Archiwalne ogłoszenia o pracę

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej KŚZpNP w Gdańsku ogłasza konkurs na stanowisko informatyka w Delegaturze IPN KŚZpNP w Bydgoszczy w wymiarze 0,25-0,5 etatu

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć

1. Oczekiwania wobec kandydata niezbędne:

 • Wykształcenie średnie lub wyższe (licencjat, magister) z zakresu informatyki
 • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów
 • dobra znajomość administracji systemami Windows oraz domeną Active Directory
 • dobra znajomość sprzętu komputerowego
 • znajomość budowy i administrowania sieci LAN
 • bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office (Word, Excel, Access)
 • zalecana umiejętność zarządzania systemami macierzowymi HP oraz IBM
 • znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym korzystanie z dokumentacji technicznej
 • mile widziana znajomość PHP, MySQL
 • mile widziana znajomość administracji systemami Linux

2)    Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku:

 • utrzymanie, opieka i rozwój infrastruktury informatycznej opartej na Active Directory
 • opieka techniczna i wsparcie dla użytkowników
 • zakupy sprzętu komputerowego
 • kontakt z zewnętrznymi firmami
 • dbanie o bezpieczeństwo powierzonych systemów
 • monitorowanie bieżącej konfiguracji systemów komputerowych i zasobów sieciowych
 • instalację i konfigurację sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz infrastruktur  teleinformatycznej
 • diagnozowanie i usuwanie wszelkiego rodzaju awarii technicznych w zakresie sprzętu oraz sieci LAN
 • przygotowywanie wniosków oraz pism z dziedziny IT
 • utrzymywanie systemów macierzowych opartych na platformie IBM oraz HP
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 15.03.13 r. CV, listu motywacyjnego oraz podpisanie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w związku  z procesem rekrutacji na wolne stanowisko pracy, w trybie określonym w ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 .Nr 101, poz.926 z późn. zm.) na adres  malgorzata.grzechulska@ipn.gov.pl lub pocztą na adres:

Delegatura IPN w Bydgoszczy

ul. Grudziądzka 9-15

85-130 Bydgoszcz

Medatdane

Data publikacji 28.02.2013
Data modyfikacji 28.03.2013
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kapuza
do góry