Nawigacja

Archiwalne ogłoszenia o pracę

Instytut Pamięci Narodowej – KŚZpNP z siedzibą w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko: od REFERENTA do STARSZEGO INSPEKTORA w BIURZE INFORMATYKI

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć

Zakres obowiązków:

 •  wsparcie techniczne użytkownika pracującego w środowisku Windows i MS OFFICE
 •  serwis komputerów i drukarek
 • zakupy podstawowego sprzętu informatycznego
 • kontakty z podmiotami zewnętrznymi.

Wymagania niezbędne:

 • co najmniej wykształcenie średnie informatyczne lub w trakcie studiów lub studia wyższe o profilu informatycznym
 • znajomość Windows XP i Windows 7
 • podstawowa znajomość Windows Server, MS Office i Active Directory oraz sieci komputerowych opartych o protokół TCP/IP
 • znajomość budowy komputerów, umiejętność diagnozowania problemów i wykonywania prostych napraw
 • wiedza o funkcjonowaniu podstawowych usług internetowych     m. in.: WWW, poczta elektroniczna, FTP, DNS
 • znajomość języka angielskiego (w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej)
 • umiejętności komunikacyjne
 • obywatelstwo polskie
 • znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

Wymagania pożądane:

 • znajomość systemów unix (Linux, BSD)
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 04.03.2013 r. swojego CV, listu motywacyjnego, kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe oraz podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w związku z procesem rekrutacji na wolne stanowisko pracy, w trybie określonym w ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na adres:

Instytut Pamięci Narodowej, Wydział Kadr,

ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa.

 

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy prawo dokontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Przyjmujemy tylko kserokopie dokumentów.

Medatdane

Data publikacji 18.02.2013
Data modyfikacji 05.03.2013
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kopeć
do góry