Nawigacja

Archiwalne ogłoszenia o pracę

Instytut Pamięci Narodowej – KŚZpNP Oddział w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko inspektora/specjalisty (1/2 etatu) w Oddziałowym Biurze Edukacji Publicznej IPN – KŚZpNP w Poznaniu

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie badań naukowych  (kwerendy archiwalne i biblioteczne) w ramach projektów centralnych i oddziałowych Biura Edukacji Publicznej;
 • organizowanie konferencji i sympozjów naukowych;
 • redagowanie publikacji naukowych;
 • popularyzacja wiedzy historycznej (wykłady, publikacje popularnonaukowe);
 • publikowanie wyników badań w krajowych i zagranicznych periodykach i wydawnictwach naukowych;
 • przeprowadzanie i organizowanie wizji lokalnych i badań terenowych.

Wymagania niezbędne:

 • doktorat z nauk humanistycznych z zakresu historii;
 • wiedza źródłoznawcza przydatna w badaniu najnowszej historii Polski;
 • wiedza (udokumentowana) publikacjami naukowymi z zakresu najnowszej historii Polski i regionu wielkopolskiego;
 • znajomość przynajmniej jednego języka obcego;
 • umiejętność organizowania badań terenowych;
 • podstawowa wiedza o zakresie ustawowych zadań Instytutu Pamięci Narodowej.

Wymagania pożądane:

 • doświadczenie w organizacji konferencji naukowych;
 • umiejętność promocji publikacji naukowych;
 • udział w badaniach terenowych;
 • wysoka kultura osobista i kreatywność;
 • umiejętność pracy w zespole ludzkim.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 30.11.2012r. swojego CV, listu motywacyjnego, kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe oraz podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w związku z procesem rekrutacji na wolne stanowisko pracy, w trybie określonym w ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na adres:

Instytut Pamięci Narodowej – KŚZpNP Oddział w Poznaniu

ul. Rolna 45a

61-487 Poznań

z dopiskiem rekrutacja OBEP

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Medatdane

Data publikacji 22.11.2012
Data modyfikacji 14.12.2012
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Niedzielko
do góry