Nawigacja

Archiwalne ogłoszenia o pracę

Instytut Pamięci Narodowej – KŚZpNP z siedzibą w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko: od INSPEKTORA do SPECJALISTY w wymiarze 1/2 etatu w Centrum Edukacyjnym IPN w BIURZE EDUKACJI PUBLICZNEJ

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć

Zakres obowiązków:

  • prowadzenie działań edukacyjnych oraz bieżącej pracy organizacyjnej
  • koordynacja projektów edukacyjnych w ramach działań dydaktycznych Centrum Edukacyjnego IPN im. J. Kurtyki – „Przystanek Historia”.

Wymagania niezbędne:

  • wykształcenie wyższe humanistyczne, preferowane historyczne
  • doświadczenie edukacyjne
  • doświadczenie w prowadzeniu projektów
  • znajomość co najmniej jednego języka obcego
  • obywatelstwo polskie
  • znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 26.11.2012 r. swojego CV, listu motywacyjnego, kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe oraz podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w związku z procesem rekrutacji na wolne stanowisko pracy, w trybie określonym w ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na adres:

Instytut Pamięci Narodowej, Wydział Kadr,

ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa.

 

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy prawo dokontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Przyjmujemy tylko kserokopie dokumentów.

Medatdane

Data publikacji 12.11.2012
Data modyfikacji 27.11.2012
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kopeć
do góry