Nawigacja

Archiwalne ogłoszenia o pracę

Wyniki naboru na stanowisko od inspektora do specjalisty w Oddziałowym Biurze Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej – KŚZpNP w Warszawie

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć

Nabór na stanowisko od  inspektora  do specjalisty w Oddziałowym Biurze Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie ogłoszono dnia 15 października 2012 r. w drodze otwartego postępowania kwalifikacyjnego, prowadzonego na podstawie publicznego ogłoszenia w prasie i na stronie internetowej IPN. Termin składania podań upłynął 29 października 2012 r. Wpłynęło 56 ofert.

Postępowanie kwalifikacyjne składało się z trzech etapów:

  1. wstępnej analizy dokumentów,
  2. rozmowy kwalifikacyjnej,
  3. wyboru kandydata.

W wyniku analizy ofert (1 etap) Komisja wytypowała 8 kandydatów, którzy w największym stopniu spełnili wymagania zawarte w ogłoszeniu. Osoby te zaproszono na rozmowy kwalifikacyjne (2 etap), które odbyły się dnia 19 listopada 2012r.

Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych Komisja zaproponowała zatrudnienie Panu Marcinowi Łaszczyńskiemu.

Medatdane

Data publikacji 22.11.2012
Data modyfikacji 22.11.2012
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kopeć
do góry