Nawigacja

Archiwalne ogłoszenia o pracę

Instytut Pamięci Narodowej – KŚZpNP Oddział w Szczecinie prowadzi nabór na stanowisko od inspektora do specjalisty w Referacie Badań Naukowych Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Szczecinie

Osoba udostępniająca: Barbara Niedzielko

Oczekiwania wobec kandydata

niezbędne:

 • wyższe wykształcenie z zakresu historii (co najmniej studia magisterskie),
 • predyspozycja do wystąpień publicznych,
 • sprawność w tworzeniu wypowiedzi pisemnych.

pożądane:

 • bardzo dobra umiejętność obsługi programów MS Office (m.in. Excel, Word),
 • doświadczenie w projektach ekshumacyjnych.

zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku (m.in.):

 • prowadzenie badań naukowych w zakresie historii najnowszej Polski
  z uwzględnieniem historii regionalnej Pomorza Zachodniego,
 • udział w projekcie „Poszukiwanie miejsc pochówków ofiar reżimu komunistycznego”,
 • przygotowywanie publikacji naukowych i popularnonaukowych,
 • przygotowywanie, organizacja, prowadzenie i udział w konferencjach
  i seminariach naukowych, wykładach, warsztatach oraz promocjach wydawnictw,
 • współpraca z pracownikami Referatu Edukacji Historycznej w zakresie popularyzowania wyników badań naukowych,
 • prowadzenie w zastępstwie sekretariatu.
 •  

CV, list motywacyjny, kopię dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe należy złożyć do 18 września 2012 r. na adres: kinga.macierzynska@ipn.gov.pl lub pocztą na adres: Instytut Pamięci Narodowej – KŚZpNP, Oddział w Szczecinie, ul. K. Janickiego 30, 71-270 Szczecin, z dopiskiem „ KADRY”.

Do aplikacji proszę dołączyć podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w związku z procesem rekrutacji na wolne stanowisko, w trybie określonym w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych( Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926).

Oferty przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane. Zastrzegamy prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. 

Medatdane

Data publikacji 10.09.2012
Data modyfikacji 20.09.2012
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Barbara Niedzielko
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Niedzielko
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Niedzielko
do góry