Nawigacja

Archiwalne ogłoszenia o pracę

Instytut Pamięci Narodowej – KŚZpNP w Gdańsku Oddziałowe Biuro Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów ogłasza nabór na stanowisko: archiwisty

Osoba udostępniająca: Barbara Niedzielko

Oczekiwania wobec kandydata:

 1. wykształcenie wyższe archiwalne lub historyczne ze specjalizacją archiwalną
 2. znajomość historii Polski po 1945 r. ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych ze strukturą UB/SB oraz metodami i techniką pracy operacyjnej UB/SB oraz struktury archiwum cywilnych i wojskowych organów bezpieczeństwa państwa
 3. umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, wysoka kultura osobista
 4. umiejętność obsługi pakietu MS OFFICE

dodatkowym atutem będą:

 1. doświadczenie w pracy archiwalnej
 2. dyspozycyjność
 3. umiejętność obsługi programu ACCESS

do obowiązków nowo zatrudnionej osoby należeć będą :

 1. prowadzenie kwerend w zakresie realizacji wniosków indywidualnych, służbowych, naukowych i dziennikarskich
 2. prowadzenie korespondencji i dokumentacji związanej z kwerendami
 3. przygotowanie, opracowanie i udostępnianie materiałów archiwalnych wnioskodawcom
 4. dyżury w czytelni akt jawnych

Proponujemy zatrudnienie od 1 grudnia 2012 r. zgodnie z polityką kadrową Oddziału (na początku na czas określony). Wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek.

Aplikację (cv i list motywacyjny) należy złożyć do dnia 30 września 2012 r. na adres: magdalena.naklicka@ipn.gov.pl
lub pocztą na adres: Instytut Pamięci Narodowej – KŚZpNP, ul. Polanki 124, 80-308 Gdańsk z dopiskiem „Archiwista”.

Informujemy, że w przypadku utworzenia dodatkowego etatu na podobne stanowisko w terminie 6 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia niniejszego naboru, bądź też zwolnienia się takiego etatu w tym terminie,  przeprowadzona rekrutacja  będzie stanowiła podstawę do wyboru nowego kandydata do pracy.

Aplikacje osób nie spełniających wyżej przedstawionych wymagań nie będą brane pod uwagę podczas rekrutacji.

W aplikacji prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm). 

Medatdane

Data publikacji 04.09.2012
Data modyfikacji 01.10.2012
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Barbara Niedzielko
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Niedzielko
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kopeć
do góry