Nawigacja

Archiwalne ogłoszenia o pracę

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – KŚZpNP w Gdańsku ogłasza konkurs na stanowisko inspektora w Oddziałowym Biurze Lustracyjnym IPN - KŚZpNP w Gdańsku w Referacie Ewidencji Oświadczeń Lustracyjnych, Sygnalizowania i Publikacji

Osoba udostępniająca: Barbara Niedzielko

Oczekiwania wobec kandydata niezbędne :

• wyższe wykształcenie z zakresu nauk humanistycznych (preferowana historia)
• dobra umiejętność obsługi komputera
• dobra znajomość historii Polski po 1945 roku

pożądane:

• wiedza z zakresu historii najnowszej ze szczególnym uwzględnieniem
zagadnień związanych ze strukturą UB/SB oraz metodami i techniką pracy operacyjnej
• podstawowa wiedza z zakresu działalności IPN
• wysoka kultura osobista
• kreatywność

Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku (m.in.):

• udział w pracach, w oparciu o materiały zgromadzone w archiwum IPN oraz w innych archiwach i instytucjach, nad przygotowywaniem do publikacji katalogu wymienionego w art. 22 ust. 1 Ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów z 18.10.2006 r.
• przeprowadzanie kompleksowych kwerend dot. publikowanych w katalogu osób.
• tworzenie komputerowych baz danych oraz dokumentacji dotyczącej pracy nad ww. katalogiem.
• rejestracja i realizacja wpływających wniosków.
• rozwijanie własnej wiedzy zawodowej.
• wykonywanie innych zadań zlecanych przez przełożonych.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 05.09.2012 roku swojego CV, listu motywacyjnego oraz podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w związku z procesem rekrutacji na wolne stanowisko pracy, w trybie określonym w ustawie z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr.101, poz.926 z późn. zm.) na adres izabela.marciniak@ipn.gov.pl lub pocztą na adres: Oddziałowe Biuro Lustracyjne IPN – KŚZpNP, al. gen. J. Hallera 245, 80-502 Gdańsk.
 

Medatdane

Data publikacji 21.08.2012
Data modyfikacji 06.09.2012
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Barbara Niedzielko
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Niedzielko
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Niedzielko
do góry