Nawigacja

Archiwalne ogłoszenia o pracę

Wyniki naboru na stanowisko inspektora w Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kapuza

 Nabór na stanowisko inspektora w Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku ogłoszono dnia 2 lipca 2012 r. w drodze otwartego postępowania kwalifikacyjnego, prowadzonego na podstawie publicznego ogłoszenia w prasie i na stronie internetowej IPN. Termin składania podań upłynął  dnia 9 lipca 2012 r. Wpłynęło 41 ofert.

Postępowanie kwalifikacyjne składało się z trzech etapów:

1.      wstępnej analizy dokumentów,

2.      rozmowy kwalifikacyjnej,

3.      wyboru kandydata.

W wyniku analizy ofert (1 etap) Komisja wytypowała 12 kandydatów, którzy w największym stopniu spełnili wymagania zawarte w ogłoszeniu. Osoby te zaproszono na rozmowy kwalifikacyjne (2 etap), które odbyły się dnia 19 lipca 2012 r.

Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych Komisja zaproponowała zatrudnienie Pani Agnieszki Daniluk.

Medatdane

Data publikacji 23.07.2012
Data modyfikacji 04.09.2012
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kapuza
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kapuza
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Niedzielko
do góry