Nawigacja

Archiwalne ogłoszenia o pracę

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy – INFORMATYKA/STARSZEGO INFORMATYKA ½ ETATU w REFERACIE PRAWNO - ORGANIZACYJNYM w IPN – KŚZpNP z siedzibą w Łodzi

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć

Nabór na stanowisko informatyka/starszego informatyka (½ etatu) w Referacie Prawno-Organizacyjnym Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi ogłoszono 9 lipca 2012 r. w drodze otwartego postępowania kwalifikacyjnego, prowadzonego na podstawie publicznego ogłoszenia na stronach internetowych IPN oraz na łamach lokalnej prasy. Termin przesyłania dokumentów upłynął 27 lipca 2012 r. Wpłynęło 18 aplikacji.

Postępowanie kwalifikacyjne składało się z trzech etapów:

  • Wstępnej oceny ofert.
  • Rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.
  • Wyboru kandydata.

W wyniku analizy ofert (I etap) Komisja wytypowała 8 kandydatów, którzy spełniali w największym zakresie niezbędne wymagania zawarte w opisie stanowiska pracy. Osoby te zaproszono na rozmowy kwalifikacyjne (II etap), które odbyły się 8 oraz 9 sierpnia 2012 r. Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych Komisja zaproponowała zatrudnienie (III etap) panu Robertowi Naglikowi.

Medatdane

Data publikacji 22.08.2012
Data modyfikacji 04.09.2012
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Niedzielko
do góry