Nawigacja

Archiwalne ogłoszenia o pracę

Wyniki naboru na stanowisko ZASTĘPCY DYREKTORA BIURA BUDŻETU I FINANSÓW

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć

Nabór na stanowisko zastępcy dyrektora Biura Budżetu i Finansów  w Centrali Instytutu Pamięci Narodowej ogłoszono dnia 26 marca 2012 r. w drodze otwartego postępowania kwalifikacyjnego, prowadzonego na podstawie publicznego ogłoszenia w prasie i na stronie internetowej IPN. Termin przesyłania dokumentów upłynął  11 kwietnia 2012 r. Wpłynęły  32 oferty. Postępowanie kwalifikacyjne składało się z  trzech etapów:

  1. wstępnej oceny ofert,
  2. rozmowy kwalifikacyjnej,
  3. wyboru kandydata.

W wyniku analizy ofert ( 1 etap ) Komisja wytypowała 4 kandydatów, którzy w największym stopniu spełniali wymagania zawarte w opisie na stanowiska pracy. Osoby te zaproszono na rozmowy kwalifikacyjne (2 etap ), które odbyły się 23 i 24 maja 2012 r.

Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych propozycję zatrudnienia otrzymała Pani Zofia Blejzyk.

Medatdane

Data publikacji 05.06.2012
Data modyfikacji 09.07.2012
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Niedzielko
do góry