Nawigacja

Archiwalne ogłoszenia o pracę

Wyniki naboru na stanowisko w Referacie Ochrony Oddziału IPN w Szczecinie

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kapuza

Nabór na stanowisko od referenta p.cz. wartownika do inspektora p.cz. starszego wartownika w Referacie Ochrony Oddziału IPN w Szczecinie ogłoszono 14 maja 2012 r. w drodze otwartego postępowania kwalifikacyjnego, prowadzonego na podstawie publicznego ogłoszenia na stronie internetowej IPN. W terminie wpłynęło 56 aplikacji. Postępowanie kwalifikacyjne składało się z trzech etapów:
1. Wstępnej oceny ofert.
2. Rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.
3. Wyboru kandydata.
W wyniku analizy ofert (I etap) Komisja wytypowała 12 kandydatów, którzy w największym zakresie spełniali niezbędne wymagania zawarte w opisie stanowiska pracy. Osoby te zaproszono na rozmowy kwalifikacyjne (II etap), które odbyły się 4 czerwca 2012 r.
Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych Komisja zaproponowała zatrudnienie panu Kajetanowi Sękowi.
 

Medatdane

Data publikacji 04.06.2012
Data modyfikacji 19.06.2012
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kapuza
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kapuza
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kopeć
do góry