Nawigacja

Archiwalne ogłoszenia o pracę

Wyniki naboru na stanowisko inspektora w Oddziałowym Biurze Lustracyjnym w Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć

Nabór na stanowisko inspektora w Oddziałowym Biurze Lustracyjnym w Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku ogłoszono dnia 06 kwietnia 2012 r. w drodze otwartego postępowania kwalifikacyjnego, prowadzonego na podstawie publicznego ogłoszenia w prasie i na stronie internetowej IPN. Termin składania podań upłynął 20 kwietnia 2012 r. Wpłynęły 92 oferty. Postępowanie kwalifikacyjne składało się z trzech etapów:

1.      wstępnej analizy dokumentów,

2.      rozmowy kwalifikacyjnej,

3.      wyboru kandydata.

W wyniku analizy ofert (1 etap) Komisja wytypowała 62 kandydatów, którzy spełnili wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu. Osoby te zaproszono na rozmowy kwalifikacyjne (2 etap), które odbyły się w dniach 14, 16, 18, 21 maja 2012 r.

Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych propozycję pracy otrzymała Pani Diana Maksimiuk.

Medatdane

Data publikacji 11.06.2012
Data modyfikacji 09.07.2012
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Niedzielko
do góry