Nawigacja

Archiwalne ogłoszenia o pracę

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Lublinie poszukuje: od SPECJALISTY do GŁÓWNEGO SPECJALISTY do REFERATU PRAWNO-ORGANIZACYJNEGO

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kapuza

 


Instytut Pamięci Narodowej – Komisja
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu Oddział w Lublinie

poszukuje:

od  SPECJALISTY  do  GŁÓWNEGO SPECJALISTY
do  REFERATU PRAWNO-ORGANIZACYJNEGO

Zakres obowiązków:

 •                           Utrzymywanie i rozwój struktury sieciowej,

 •                           Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemów sieciowych,

 •                           Wsparcie techniczne użytkownika pracującego w środowisku Windows i MS Office,

 •                           Projektowanie i wdrażanie elementów infrastruktury sieciowej,

 •                           Dbanie o bezpieczeństwo systemów sieciowych,

 •                           Tworzenie procedur i dokumentacji,

 •                           Zakupy i serwis sprzętu komputerowego.

Wymagania niezbędne:

 •                           wykształcenie wyższe o profilu informatycznym 

 •                           minimum 4 lata pracy na podobnym stanowisku,

 •                           bardzo dobra znajomość serwerowych systemów operacyjnych z rodziny Windows,

 •                           znajomość systemów Linux,

 •                           znajomość zasad funkcjonowania sieci komputerowej,

 •                           znajomość zagadnień storage’owych,

 •                           znajomość języka angielskiego (w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej),

 •                           znajomość MS Office (tworzenie baz danych w MS Access),

 •                           bardzo dobra znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem sieci,

 •                           umiejętność planowania i organizowania pracy,

 •                           doświadczenie w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów występujących w sieciach komputerowych.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 14.03.2012 r. swojego CV, listu motywacyjnego, kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe oraz podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w związku z procesem rekrutacji na wolne stanowisko pracy, w trybie określonym
w ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926
z późn. zm.) na adres:

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Oddział w Lublinie
ul. Szewska 2, 20-086 Lublin

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Przyjmujemy tylko kserokopie dokumentów. Ogłoszenia szukaj również na stronie www.ipn.gov.pl 

Medatdane

Data publikacji 05.03.2012
Data modyfikacji 26.03.2012
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kapuza
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kapuza
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Niedzielko
do góry