Nawigacja

Archiwalne ogłoszenia o pracę

Wynik naboru na stanowisko inspektora w Oddziałowym Biurze Lustracyjnym IPN w Gdańsku

Osoba udostępniająca: Barbara Niedzielko

Nabór na stanowisko inspektora w Referacie Ewidencji Oświadczeń Lustracyjnych, Sygnalizowania i Publikacji OBL IPN w Gdańsku ogłoszono 23 grudnia 2011 r. w drodze otwartego postępowania kwalifikacyjnego, prowadzonego na podstawie publicznego ogłoszenia na stronie internetowej IPN. Termin przesyłania dokumentów upłynął 9 stycznia 2012 r. W terminie wpłynęło 51 aplikacji.

Postępowanie kwalifikacyjne składało się z trzech etapów:
I Wstępnej oceny ofert
II Rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami
III Wyboru kandydata

W wyniku analizy ofert (I etap) Komisja wytypowała 24 kandydatów, którzy w największym stopniu spełniali wymagania zawarte w opisie stanowiska pracy. Osoby te zaproszono na rozmowy kwalifikacyjne (II etap), które odbyły się 13 oraz 16 stycznia 2012 r.

Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych Komisja zaproponowała zatrudnienie pana Mateusza Jana Dąbrowskiego.

Medatdane

Data publikacji 29.02.2012
Data modyfikacji 26.03.2012
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Barbara Niedzielko
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Niedzielko
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Niedzielko
do góry