Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Ogłoszenie o naborze na samodzielne stanowisko asystenta prasowego w Białymstoku

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 22.08.2023 Rejestr zmian

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony

Stanowisko: od inspektora do specjalisty

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Preferowany termin zatrudnienia: październik 2023 r.

Miejsce pracy: Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku, ul. Warsztatowa 1A

Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku:

 • prowadzenie działań związanych z polityką informacyjną i budowaniem wizerunku Oddziału IPN w mediach;
 • budowanie i utrzymywanie relacji z przedstawicielami mediów;
 • przygotowywanie informacji prasowych, komunikatów, organizowanie i prowadzenie konferencji prasowych;
 • monitorowane mediów regionalnych, krajowych i zagranicznych;
 • reprezentowanie Oddziału IPN w mediach;
 • obsługa strony internetowej Oddziału i kont na portalach społecznościowych (FB, TT, IG);
 • przygotowywanie relacji i fotorelacji z wydarzeń i uroczystości organizowanych przez Oddział.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 • wykształcenie wyższe;
 • doświadczenie we współpracy z mediami;
 • doskonałe posługiwanie się polszczyzną;
 • znajomość historii Polski XX wieku;
 • znajomość ustawy o IPN oraz ustawy Prawo prasowe;
 • umiejętność prowadzenia prezentacji i konferencji prasowych;
 • doświadczenie w pisaniu i redagowaniu informacji prasowych;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;
 • bardzo dobra znajomość obsługi mediów społecznościowych (FB, TT, IG);
 • znajomość obsługi programu Photoshop;
 • umiejętności fotograficzne;
 • zdolności komunikacyjne i interpersonalne;
 • wysoka kultura osobista;
 • dyspozycyjność;
 • prawo jazdy kat. B.

Ostatecznego wyboru kandydata dokonamy na podstawie wyników dwustopniowego procesu:

 1. Przegląd zgłoszeń.
 2. Wywiad kompetencyjny z wybranymi kandydatami.

Zastrzegamy prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie listu motywacyjnego oraz życiorysu pocztą elektroniczną na adres: marzena.wroblewska@ipn.gov.pl do dnia 31 sierpnia 2023 r.

Przesyłając swoją aplikację wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

Podstawa prawna przetwarzania danych została określona Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO:

 • w art. 6 ust. 1 lit. a - na podstawie zgody, którą Pani/Pan wyraził/a, wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne;
 • w art. 6 ust. 1 lit. b - przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, przed zawarciem umowy;
 • w art. 6 ust. 1 lit. c - w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na stanowisko wskazane w aplikowanym ogłoszeniu oraz art. 221 Kodeksu pracy.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. J. Kurtyki 1,
02-676 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN – KŚZpNP: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. J. Kurtyki 1, 02-676 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty upoważnione przez Administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pani/Pan aplikował/a lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody.

Po upływie wskazanego okresu dane osobowe zostaną trwale usunięte.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy RODO.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale nie podanie danych określonych w art. 221 Kodeksu pracy uniemożliwi wzięcie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Medatdane

Data publikacji 22.08.2023
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Array
do góry