Nawigacja

Archiwalne ogłoszenia o pracę

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy – INFORMATYKA ½ ETATU w REFERACIE PRAWNO-ORGANIZACYJNYM w Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z siedzibą w Łodzi

Osoba udostępniająca: Barbara Niedzielko
Data publikacji 04.07.2014 Rejestr zmian

Nabór na stanowisko informatyka  (½ etatu) w Referacie Prawno-Organizacyjnym Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi ogłoszono 26 maja 2014 r. w drodze otwartego postępowania kwalifikacyjnego, prowadzonego na podstawie publicznego ogłoszenia na stronach internetowych IPN oraz na łamach lokalnej prasy. Termin przesyłania dokumentów upłynął 10 czerwca 2014 r.
Wpłynęło 5 aplikacji.

Postępowanie kwalifikacyjne składało się z trzech etapów:

1. Wstępnej oceny ofert.
2. Rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.
3. Wyboru kandydata.

Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych Komisja zaproponowała zatrudnienie Panu Pawłowi Włodarczykowi.

Medatdane

Data publikacji 04.07.2014
Data modyfikacji 04.07.2014
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Barbara Niedzielko
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Niedzielko
Osoba modyfikująca informację:
Sebastian Górkiewicz
do góry