Nawigacja

Archiwalne ogłoszenia o pracę

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – KŚZpNP w Gdańsku ogłasza konkurs na stanowisko inspektora w Oddziałowym Biurze Lustracyjnym IPN - KŚZpNP w Gdańsku w Referacie Przygotowywania i Publikowania Katalogów - 0,5 etat

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 15.07.2014 Rejestr zmian

Oczekiwania wobec kandydata niezbędne :

 • Ukończone studia historyczne magisterskie
 • Dobra umiejętność obsługi komputera
 • Dobra znajomość historii Polski po 1945 roku
 • Znajomość ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów

Oczekiwania wobec kandydata pożądane:

 • Wiedza z zakresu historii najnowszej ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych ze strukturą UB/SB oraz metodami i techniką pracy operacyjnej
 • Wiedza z zakresu działalności IPN
 • Wysoka kultura osobista
 • Kreatywność

Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku:

 • Udział w pracach, w oparciu o materiały zgromadzone w archiwum IPN oraz w innych archiwach i instytucjach, nad przygotowywaniem do publikacji katalogów wymienionych w art. 52a ustawy o IPN z 18.12.1998.
 • Przeprowadzanie kompleksowych kwerend i analiz materiałów archiwalnych
 • Tworzenie komputerowych baz danych
 • Rozwijanie własnej wiedzy zawodowej
 • Wykonywanie innych zadań zlecanych przez przełożonych

Wyniki przeprowadzonego konkursu będą wykorzystywane przy ewentualnych kolejnych zatrudnieniach w Oddziałowym Biurze Lustracyjnym w Gdańsku przez okres 6 miesięcy od momentu ogłoszenia wyników naboru. Preferowany termin zatrudnienia – wrzesień 2014 r.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 31.08.2014 r. swojego CV, listu motywacyjnego oraz podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w związku z procesem rekrutacji na wolne stanowisko pracy, w trybie określonym w ustawie z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr.101, poz.926 z późn. zm.) na adres anna.mechlinska@ipn.gov.pl lub pocztą na adres: Oddziałowe Biuro Lustracyjne IPN – KŚZpNP, al. Gen. J. Hallera 245, 80- 502 Gdańsk.

Medatdane

Data publikacji 15.07.2014
Data modyfikacji 28.07.2014
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Niedzielko
do góry