Nawigacja

Archiwalne ogłoszenia o pracę

Instytut Pamięci Narodowej- KŚZpNP Oddział w Szczecinie prowadzi nabór na stanowisko od starszego inspektora do starszego specjalisty p.cz. Szefa Pododdziału Służby Ochrony w Oddziale IPN w Szczecinie

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć

Oczekiwania wobec kandydata

niezbędne:

 • dobra znajomość i umiejętność stosowania przepisów regulujących ochronę osób i mienia oraz informacji niejawnych,
 • zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,
 • posiadanie aktualnych badań lekarskich i psychologicznych,
 • znajomość obsługi komputera,
 • znajomość zasad działania systemów zabezpieczeń technicznych oraz umiejętność ich obsługi,
 • legitymacja osoby dopuszczonej do posiadania broni z uprawnieniami B i M,
 • wykształcenie średnie i minimum 4 lata stażu pracy bądź wykształcenie wyższe i minimum 2 lata stażu pracy.

pożądane:

 • znajomość zasad oraz posiadanie doświadczenia w opracowywaniu i prowadzeniu dokumentacji ochronnej w obiektach podlegających obowiązkowej ochronie,
 • udokumentowane minimum dwuletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym,
 • dyspozycyjność oraz umiejętność kierowania zespołem,
 • zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego,
 • prawo jazdy kat. B
 • ukończony kurs pomocy przedmedycznej,
 • wysoka kultura osobista,
 • komunikatywność,
 • uprawnienia inspektora ppoż.,
 • poświadczenie bezpieczeństwa osobowego

zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku (m.in.):

 • kierowanie pododdziałem Służby Ochrony IPN,
 • organizowanie systemów ochrony obiektów IPN na terenie Szczecina oraz podległych delegaturach,
 • administrowanie systemów zabezpieczeń technicznych ochrony fizycznej oraz koordynowanie zagadnień ochrony przeciwpożarowej w wymaganym zakresie,
 • prowadzenie dokumentacji ochronnej,
 • prowadzenie instruktaży i zajęć szkoleniowych z pracownikami ochrony,
 • planowanie i organizowanie pracy podległych pracowników oraz sprawowanie nadzoru i kontroli.

Aplikację należy złożyć do 7 kwietnia 2014 r. na adres: kinga.macierzynska@ipn.gov.pl lub pocztą na adres: Instytut Pamięci Narodowej – KŚZpNP Oddział w Szczecinie, ul. K. Janickiego 30, 71-270 Szczecin, z dopiskiem „ KADRY”( liczy się data wpływu do Instytutu). Aplikacja powinna zawierać list motywacyjny, cv oraz kserokopie dokumentów poświadczających posiadane  kwalifikacje.

Do aplikacji proszę dołączyć podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w związku z procesem rekrutacji na wolne stanowisko, w trybie określonym w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 r. nr 101, poz. 926)

 

Medatdane

Data publikacji 28.03.2014
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
do góry