Nawigacja

Archiwalne ogłoszenia o pracę

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – KŚZpNP w Katowicach ogłasza nabór na stanowisko: STARSZY INSPEKTOR w Referacie Finansowo-Księgowym

Osoba udostępniająca: Barbara Niedzielko

Zakres obowiązków:

 • sporządzanie list płac,
 • sporządzanie dokumentów rozliczeniowych do ZUS i US
 • prowadzenie kartoteki wynagrodzeń i zasiłkowej pracowników
 • księgowanie dokumentów
 • wystawianie zaświadczeń

Wymagania  niezbędne:

 • wykształcenie, co najmniej średnie ekonomiczne
 • znajomość PŁATNIKA
 • znajomość ustawy o rachunkowości
 • znajomość ustawy o VAT, PDOF, ZUS
 • znajomość ustawy o finansach publicznych, zamówieniach publicznych

Wymagania pożądane związane ze stanowiskiem:

 •  doświadczenie 5 lat w księgowości
 • znajomość programów komputerowych Microsoft Office
 • dokładność i terminowość
 • umiejętność pracy w zespole

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 10 kwietnia 2014 swojego CV, listu motywacyjnego, kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe oraz podpisanego  oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w związku z procesem rekrutacji na wolne stanowisko pracy, w trybie określonym w ustawie z dnia 29.08.1977r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm. ) na adres:

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej, Kadry
ul .Józefowska 102, 40-145 Katowice

Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Przyjmujemy tylko kserokopie dokumentów.

Medatdane

Data publikacji 20.03.2014
Data modyfikacji 20.03.2014
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Barbara Niedzielko
Osoba udostępniająca informację:
Barbara Niedzielko
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Niedzielko
do góry