Nawigacja

Archiwalne ogłoszenia o pracę

Ogłoszenie wyników naboru na stanowisko starszego informatyka (1/2 etatu) w Referacie Prawno - Organizacyjnym Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć

Nabór na stanowisko starszego informatyka (½ etatu) w Referacie Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi ogłoszono 6 lutego 2012 r. w drodze otwartego postępowania kwalifikacyjnego, prowadzonego na podstawie publicznego ogłoszenia na stronach internetowych IPN oraz na łamach lokalnej prasy. Termin przesyłania dokumentów upłynął 17.02.2012 r.
Wpłynęło  8 aplikacji.

Postępowanie kwalifikacyjne składało się z trzech etapów:
1. Wstępnej oceny ofert.
2. Rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.

3. Wyboru kandydata.

W wyniku analizy ofert (I etap) Komisja wytypowała  kandydatów, którzy w największym stopniu spełniali wymagania zawarte w opisie stanowiska pracy. Osoby te zaproszono na rozmowy kwalifikacyjne (II etap), które odbyły się  9 marca 2012 r.

Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych Komisja zaproponowała zatrudnienie (III etap) panu Tomaszowi Trojanowskiemu.

Medatdane

Data publikacji 12.03.2012
Data modyfikacji 26.03.2012
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Niedzielko
do góry