Nawigacja

Archiwalne ogłoszenia o pracę

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z siedzibą w Warszawie poszukuje: od REFERENTA p.cz. wartownika do INSPEKTORA p.cz. starszego wartownika do BIURA OCHRONY

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kapuza

Zakres obowiązków:

·         realizacja zadań ochronnych w Służbie Ochrony IPN w obiektach Instytutu na terenie Warszawy zgodnie z planami ochrony obiektów
·         obsługa systemów zabezpieczeń technicznych oraz spraw przeciwpożarowych w wymaganym zakresie.

Wymagania niezbędne:

·         wykształcenie minimum średnie
·         licencja pracownika ochrony I lub II stopnia
·         posiadanie aktualnych badań licencyjnych
·         znajomość obsługi komputera

·         znajomość zasad oraz umiejętność posługiwania się bronią palną bojową, pistoletem maszynowym, paralizatorem elektrycznym oraz środkami przymusu bezpośredniego.

 

Wymagania pożądane:

·         dyspozycyjność oraz umiejętność pracy w zespole
·         prawo jazdy kat. „B”
·         ukończony kurs pierwszej pomocy przedmedycznej
·         licencja pracownika zabezpieczenia technicznego I lub II stopnia
·         legitymacja osoby dopuszczonej do posiadania broni
·         wysoka kultura osobista
·         komunikatywność.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 27.02.2012 r. swojego CV, listu motywacyjnego, kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe, wymagane uprawnienia (m.in. licencja, aktualne badania licencyjne) oraz podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w związku z procesem rekrutacji na wolne stanowisko pracy, w trybie określonym w ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na adres:

Instytut Pamięci Narodowej, Wydział Kadr,

ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa.

 

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy prawo dokontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Przyjmujemy tylko kserokopie dokumentów.

 

Ogłoszenia szukaj również na stronie www.ipn.gov.pl

Medatdane

Data publikacji 13.02.2012
Data modyfikacji 29.02.2012
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Kapuza
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kapuza
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Niedzielko
do góry