Nawigacja

Archiwalne ogłoszenia o pracę

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z siedzibą w Warszawie poszukuje: od INSPEKTORA do INFORMATYKA do BIURA INFORMATYKI

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kapuza

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemuz siedzibą w Warszawie 

poszukuje:

od  INSPEKTORA  do  INFORMATYKA
do  BIURA INFORMATYKI

Zakres obowiązków:

 • kierowanie projektami informatycznymi
 • współudział w definiowaniu metodyki zarządzania projektami informatycznymi
 • przygotowywanie dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującą metodyką
 • gromadzenie i dokumentowanie wymagań użytkowników dla systemów informatycznych
 • przygotowywanie dokumentacji projektów informatycznych
 • współuczestniczenie w przygotowywaniu planów testów
 • uczestnictwo w komisjach przetargowych i zamówieniach publicznych.
 •  

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe o profilu informatycznym 
 • doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z zarządzaniem projektami lub zbieraniem wymagań lub na stanowisku programisty lub analityka IT
 • znajomość metodyk zarządzania projektami (PRINCE2, PMI, SCRUM)
 • znajomość zasad dotyczących zbierania wymagań użytkowników
 • znajomość problematyki wytwarzania oprogramowania i integracji rozwiązań informatycznych
 • znajomość języka angielskiego (w stopniu umożliwiającym czytanie dokumentacji).

Wymagania pożądane:

 • certyfikat PRINCE2 Foundation lub CAPM (PMI) lub CSM
 • znajomość zasad programowania obiektowego i języka Java
 • znajomość zasad funkcjonowania sieci komputerowej
 • doświadczenie w tworzeniu aplikacji webowych
 • znajomość zasad projektowania baz danych, UML, BPML
 • umiejętności komunikacyjne.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 12.03.2012 r. swojego CV, listu motywacyjnego, kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe oraz podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w związku z procesem rekrutacji na wolne stanowisko pracy, w trybie określonym w ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) na adres:

Instytut Pamięci Narodowej, Wydział Kadr,
ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa.

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Zastrzegamy prawo dokontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Przyjmujemy tylko kserokopie dokumentów. 

Ogłoszenia szukaj również na stronie www.ipn.gov.pl 

Medatdane

Data publikacji 27.02.2012
Data modyfikacji 14.03.2012
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Barbara Niedzielko
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kapuza
Osoba modyfikująca informację:
Barbara Niedzielko
do góry