Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w Wydziale Komunikacji Społecznej w Biurze Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 28.07.2023 Rejestr zmian

Stanowisko: specjalista/st. specjalista w Wydziale Komunikacji Społecznej

Wymiar czasu pracy: pełny etat

Miejsce pracy: Biuro Prezesa IPN, ul. Janusza Kurtyki 1, Warszawa

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 1. sprawowanie funkcji koordynatora wolontariatu w centrali IPN:
 1. inicjowanie działań promujących ideę wolontariatu w IPN za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji Instytutu oraz publikacji ogłoszeń w Internecie,
 2. prowadzenie bazy aktywnych wolontariuszy i gromadzenie informacji o zapotrzebowaniu na wolontariuszy od poszczególnych biur centrali IPN,
 3. administrowanie procesem naboru wolontariuszy – obsługa skrzynki wolontariat@ipn.gov.pl, formalna ocena zgłoszeń, kontakt z kandydatami umawianie i prowadzenie rozmów kwalifikacyjnych, itp.),
 4. koordynacja pracy wolontariuszy – kierowanie wolontariuszy do zadań zgodnie z ich kwalifikacjami i zapotrzebowaniem biur IPN,
 5. organizacja szkoleń i spotkań integracyjnych dla wolontariuszy,
 1. obsługa Patronatów Honorowych Prezesa IPN
 1. obsługa wniosków o przyznanie Patronatu Honorowego Prezesa IPN,
 2. nadzór nad korespondencją urzędową z wnioskodawcami – sprawowanie pieczy nad terminowymi odpowiedziami na wnioski,
 3. przygotowywanie odpowiedzi na wnioski w formie pism urzędowych,
 4. nadzór nad wypełnianiem zobowiązań stron wynikających z przyznanego patronatu,
 5. prowadzenie bazy Patronatów Honorowych Prezesa IPN,
 1. wsparcie organizacji wydarzeń, projektów cyklicznych i okolicznościowych o charakterze edukacyjnym i wizerunkowym (Nagrody: Kustosz Pamięci Narodowej, Semper Fidelis, Debiut Historyczny Roku, Książka Historyczna Roku i inne).

Wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe. Mile widziane historyczne lub z zakresu HR
 2. Znajomość MS Excel i MS Word w zakresie tworzenia i edytowania tabel, podstawowych funkcji liczbowych, edytowania tekstów, przygotowywania korespondencji seryjnej.
 3. Znajomość zasad poprawnej interpunkcji i ortografii.
 4. Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność.
 5. Sumienność, skrupulatność i dobra organizacja pracy.
 6. Minimum 2 letnie doświadczenie pracy w dziale kadr (HR) lub komunikacji społecznej (PR), lub w koordynacji wolontariatu.
 7. Minimum 4 letni udokumentowany staż pracy.
 8. Doświadczenie wolontariusza będzie dodatkowym atutem.
 9. Mile widziana znajomość struktury i zadań Instytutu Pamięci Narodowej.

Oferujemy:

 1. zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 2. możliwość podnoszenia kwalifikacji w ramach szkoleń finansowanych przez pracodawcę,
 3. dofinansowanie do karty sportowej FitProfit oraz opieki medycznej PZU.

Ostatecznego wyboru kandydata dokonamy na podstawie wyników dwustopniowego procesu:

 1. Przegląd zgłoszeń.
 2. Wywiad kompetencyjny z wybranymi kandydatami.

Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie listu motywacyjnego oraz życiorysu pocztą elektroniczną na adres: piotr.sieczkowski@ipn.gov.pl do dn.  29 sierpnia 2023 roku.  

Przesyłając swoją aplikację wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

Podstawa prawna przetwarzania danych została określona Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

w art. 6 ust. 1 lit. a – na podstawie zgody, którą Pani/Pan wyraził/a, wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne,

w art. 6 ust. 1 lit. b – przetwarzanie jest  niezbędne  do  podjęcia działań w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, przed zawarciem umowy,

w art. 6 ust. 1 lit. c – w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (art.221 § 1 Kodeksu pracy) na stanowisko wskazane w aplikowanym ogłoszeniu.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty upoważnione przez Administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pani/Pan aplikował/a lub do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody.

Po upływie wskazanego okresu dane osobowe zostaną trwale usunięte.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale nie podanie danych określonych w art. 221 Kodeksu pracy spowoduje brak możliwości wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Medatdane

Data publikacji 28.07.2023
Data modyfikacji 11.08.2023
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kopeć
Array
do góry