Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Biuro Wydarzeń Kulturalnych IPN poszukuje Specjalisty do promocji oraz social mediów.

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 18.08.2022 Rejestr zmian

Wykaz obowiązków:

 • prowadzenie profili Biura Wydarzeń Kulturalnych w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram);
 • opracowywanie strategii działań oraz budowanie wizerunku w social media
 • budowanie i angażowanie społeczności;
 • monitoring i analiza prowadzonych działań, raportowanie wyników;
 • współpraca twórcami i agencjami marketingowymi;
 • przygotowywanie projektów materiałów promocyjnych do organizowanych przez BWK wydarzeń;
 • kontakt z Rzecznikiem prasowym w sprawie planowanych wydarzeń;
 • kontakt z mediami.

Wymagania:

 • doświadczenie w zakresie realizacji kampanii promocyjnych oraz administrowania i prowadzenia platform społecznościowych (Facebook, Instagram)
 • znajomość posługiwania się social mediami jako narzędziami w obszarze promocji;
 • tzw. lekkie pióro- zdolność pisania treści w atrakcyjny sposób;
 • otwartość, komunikatywność, kreatywność;
 • wysoka odpowiedzialność i dobra organizacja pracy;
 • dyspozycyjność.

Oferujemy:

 • możliwość częściowej pracy zdalnej;
 • realizację własnych pomysłów;
 • dużą samodzielność w działaniu;
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat.

Prosimy o przesłanie CV na adres mailowy wydarzeniakulturalne@ipn.gov.pl do 31 sierpnia br.

Rekrutacja będzie przebiegała dwuetapowo.

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

Podstawa prawna przetwarzania danych została określona Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

 1. w art. 6 ust. 1 lit. a – na podstawie zgody, którą Pani/Pan wyraził/a, wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne,
 2. w art. 6 ust. 1 lit. b – przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, przed zawarciem umowy,
 3. w art. 6 ust. 1 lit. c – w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (art.221 § 1 Kodeksu pracy) na stanowisko wskazane w aplikowanym ogłoszeniu.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. J. Kurtyki 1, 02-676 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. J. Kurtyki 1, 02-676 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty upoważnione przez Administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pani/Pan aplikował/a lub do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody.

Po upływie wskazanego okresu dane osobowe zostaną trwale usunięte.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale nie podanie danych określonych w art. 221 Kodeksu pracy spowoduje brak możliwości wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

Medatdane

Data publikacji 18.08.2022
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Array
do góry