Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenia o naborze do Wydziału Notacji i Opracowań Multimedialnych BEN

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 19.01.2022 Rejestr zmian

Biuro Edukacji Narodowej IPN poszukuje pracownika.

Stanowisko: inspektor/specjalista

Wymiar czasu pracy: pełny etat.

Preferowany termin zatrudnienia: marzec 2022 r.

Miejsce pracy: Instytut Pamięci Narodowej, Biuro Edukacji Narodowej, ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa.

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 1. Prowadzenie kanału IPNtv/IPNtv Konferencje na YouTube.
 2. Prowadzenie konta @niezwyciezeni.ipn na Facebooku i Instagramie.
 3. Koordynowanie działań związanych z ww. social media: współpraca i komunikowanie się z innymi Biurami/Oddziałami IPN.
 4. Pisanie postów na social media, kreowanie i planowanie kampanii promocyjnych.
 5. Przygotowywanie projektów pism/e-maili zawierających odpowiedzi na korespondencję wpływająca do BEN.
 6. Przygotowywanie wniosków w systemie budżetowym oraz opisywanie faktur.
 7. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez przełożonych.

Wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Wiedza i doświadczenie w obszarze social media.
 3. Bardzo dobra umiejętność pisania i redagowania tekstów.
 4. Zdolności komunikacyjne i interpersonalne.
 5. Wysoki poziom kultury językowej i osobistej.
 6. Umiejętność pracy pod presją czasu.
 7. Rzetelne wykonywanie powierzonych zadań.
 8. Umiejętność obsługi komputera oraz pakietu biurowego MS Office.
 9. Potwierdzona certyfikatem znajomość j. angielskiego na poziomie min. B2.

Wymagania pożądane związane ze stanowiskiem:

 1. Umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia oraz rozwiązywania problemów.
 2. Zainteresowanie komunikacją medialną i wizerunkową oraz promocją projektów edukacyjnych.
 3. Dyspozycyjność.
 4. Dobra organizacja pracy własnej i umiejętność efektywnego rozwiązywania problemów.
 5. Kreatywność.
 6. Umiejętność obsługi podstawowych narzędzi do obróbki grafiki i wideo.
 7. Mile widziana znajomość CMS.

Ostatecznego wyboru kandydata dokonamy na podstawie wyników dwustopniowego procesu:

 1. przegląd zgłoszeń,
 2. wywiad kompetencyjny z wybranymi kandydatami.

Zastrzegamy prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie - telefonicznie.

Zainteresowane osoby serdecznie zapraszam do składania aplikacji - list motywacyjny oraz CV proszę wysłać drogą e-mailową na  adres:

konrad.starczewski@ipn.gov.pl do dn. 7 lutego 2022 r.  

Przesyłając swoją aplikację wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

Podstawa prawna przetwarzania danych została określona Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO:

 • w art. 6 ust. 1 lit. a - na podstawie zgody, którą Pani/Pan wyraził/a, wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne,
 • w art. 6 ust. 1 lit. b - przetwarzanie jest  niezbędne  do  podjęcia działań w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, przed zawarciem umowy,
 • w art. 6 ust. 1 lit. c - w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na stanowisko wskazane w aplikowanym ogłoszeniu oraz art. 221 Kodeksu pracy.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. J. Kurtyki 1, 02-676 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. J. Kurtyki 1, 02-676 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty upoważnione przez Administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pani/Pan aplikował/a lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody.

Po upływie wskazanego okresu dane osobowe zostaną trwale usunięte.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy RODO.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale nie podanie danych określonych w art. 221 Kodeksu pracy uniemożliwi wzięcie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Medatdane

Data publikacji 19.01.2022
Data modyfikacji 19.01.2022
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba modyfikująca informację:
Anna Cisek
Array
do góry