Nawigacja

Ogłoszenia o pracę

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko asystenta prasowego w Delegaturze IPN w Kielcach.

Osoba udostępniająca: Krzysztof Kopeć
Data publikacji 11.01.2022 Rejestr zmian

Wymiar czasu pracy: 1 etat

Miejsce pracy: Delegatura IPN w Kielcach, al. Na Stadion 1

Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku:

 • tworzenie i wdrażanie polityki informacyjnej oraz budowanie wizerunku Delegatury IPN w Kielcach w mediach,
 • inicjowanie artykułów, wywiadów i innych informacji w mediach, poświęconych działaniom Delegatury IPN w Kielcach,
 • budowanie i utrzymywanie relacji z przedstawicielami mediów,
 • monitorowanie mediów regionalnych, krajowych i zagranicznych,
 • reprezentowanie Delegatury IPN w Kielcach w mediach,
 • organizacja i prowadzenie konferencji prasowych, wydarzeń okolicznościowych i spotkań,
 • obsługa kont na portalach społecznościowych (FB i TT),
 • współpraca przy obsłudze strony internetowej Oddziału (CMS),
 • przygotowywanie projektów zaproszeń i plakatów wydarzeń organizowanych przez Delegaturę IPN w Kielcach.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 • wykształcenie wyższe,
 • znajomość historii Polski, zwłaszcza historii najnowszej,
 • minimum roczne doświadczenie we współpracy z mediami,
 • doskonałe posługiwanie się polszczyzną,
 • dobra znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego,
 • umiejętność prowadzenia prezentacji i konferencji prasowych,
 • doświadczenie w pisaniu i redagowaniu informacji prasowych,
 • umiejętność tworzenia i realizacji krótko- i długoterminowych planów współpracy z mediami,
 • zdolności komunikacyjne i interpersonalne,
 • wysoka kultura osobista,
 • dobra znajomość narzędzi PR i umiejętność wykorzystywania ich w praktyce,
 • doskonała organizacja pracy i umiejętności samodzielnego zarządzania projektami,
 • dyspozycyjność,
 • otwartość i innowacyjność w podejściu do realizowanych zadań,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (szczególne PowerPoint),
 • bardzo dobra znajomość obsługi mediów społecznościowych (FB, TT),
 • bardzo dobra znajomość obsługi programu Photoshop,
 • znajomość ustawy Prawo prasowe oraz ustawy o IPN.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,

Wybór kandydata zostanie dokonany na podstawie wyników dwustopniowego procesu:

 • przegląd zgłoszeń,
 • wywiad kompetencyjny z wybranymi kandydatami.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego pocztą elektroniczną na adres sekretariat.kielce@ipn.gov.pl do 31 stycznia 2022 r.

lub na adres:

Delegatura Instytut Pamięci Narodowej – KŚZpNP w Kielcach

al. Na Stadion 1

25-127 Kielce

z dopiskiem - rekrutacja Asystent prasowy

Delegatura IPN w Kielcach zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu naboru (rozmowa kwalifikacyjna) zostaną telefonicznie poinformowane o terminie spotkania.

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Przesyłając swoją aplikację wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.

Podstawa prawna przetwarzania danych została określona Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

 • w art. 6 ust. 1 lit. a – na podstawie zgody, którą Pani/Pan wyraził/a, wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne,
 • w art. 6 ust. 1 lit. b – przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, przed zawarciem umowy,
 • w art. 6 ust. 1 lit. c – w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (art.221 § 1 Kodeksu pracy) na stanowisko wskazane w aplikowanym ogłoszeniu.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty upoważnione przez Administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pani/Pan aplikował/a lub do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody.

Po upływie wskazanego okresu dane osobowe zostaną trwale usunięte.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale nie podanie danych określonych w art. 221 Kodeksu pracy spowoduje brak możliwości wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Medatdane

Data publikacji 11.01.2022
Data modyfikacji 19.01.2022
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kopeć
Osoba modyfikująca informację:
Anna Cisek
Array
do góry